Územná úradovňa Nitra Slovenská sekcia IPA organizuje dňa 26.9.2020 o 13:00 na letisku Nitra – Janíkovce už IV.ročník IPA gulášu na ktorý Vás srdečne pozývajú.
Záväzne sa môžete prihlásiť do 31.8.2020 cez registračný formulár na stránke www. ipa-nitra.sk, prípadne na email: nitra @ipa-slovakia.sk. Zároveň je potrebné zaplatiť na účet IPA-Nitra registračný poplatok 10 Eur, ktorý bude zúčastneným súťaže vrátený späť. Číslo účtu: SK84 1100 0000 0026 2677 2378, ako poznámku treba uviesť meno prihláseného.

IV. IPA Guláš