V súlade s čl. 5 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávam členskú schôdzu Územnej
úradovne Bratislava II Slovenskej sekcie IPA, ktorá sa uskutoční
v stredu 10. Novembra 2021 o 16.00 hod. v zasadačke Okresného riaditeľstva v Bratislave I, Sasinkova 23 na 1. poschodí

volby 2021