Vážené vedenia Územných úradovní. Na základe rozhodnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA by som Vás chcel požiadať  ak máte vo svojich územných úradovniach členov, ktorí by chceli reprezentovať Slovenskú sekciu na Svetových športových hrách v Čiernej Hore, aby ste v čo najkratšom čase kontaktovali II. Viceprezidenta Slovenskej sekcie IPA.