V súlade s čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávam členskú schôdzu územnej úradovne
Bratislava III Slovenskej sekcie IPA (ďalej len „územná úradovňa), ktorá sa uskutoční dňa 2. júna 2022
v reštaurácii Tryskáč, Padlých hrdinov 10275/71, Bratislava – Podunajské Biskupice, so začiatkom o 17:00
hod.

Oznam_UU_BA3_schodza-volby_2022