vedenie Územnej úradovne ÚOÚČ a DM Slovenskej sekcie IPA zvoláva na deň
5. apríla 2023 o 17.00 hod. členskú schôdzu Územnej úradovne ÚOÚČ a DM
Slovenskej sekcie IPA, ktorá sa bude konať v priestoroch Pertžalského
bowlingového centra na ul. Tupolevova 7/A v Bratislave.

Schôdza ÚOÚČ a DM