Na základe stanoviska Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA o vzniku Územnej úradovne ZVJS Bratislava (ďalej len „územná úradovňa“) zvolávam touto cestou ustanovujúcu schôdzu Územnej úradovne ZVJS Bratislava Slovenskej sekcie IPA.

Ustanovujúca schôdza sa uskutoční dňa 10.07.2023 o 15 30 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, Chorvátska 5, Bratislava 1.

Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Ustanovujúca schôdza – zvolanie

Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu