V uplynulých dňoch prebiehalo rokovanie so spoločnosťou ISTRO- HGA spol. s.r.o. so sídlom v Hurbanove o benefitoch pre členov IPA.
Dňa 31.08.2023 bolo podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI A MARKETINGOVEJ PODPORE prezidentom Slovenskej sekcie IPA pánom Jánom Ignatákom a vyššie uvedenou spoločnosťou ISTRO- HGA spol. s.r.o. Hurbanovo. Uvedená spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť IPA členom, členom jej organizačných zložiek, ako aj pre členov medzinárodnej sekcie IPA ( a ich rodinným príslušníkom ) zľavy cien zo svojich produktov .
Zľava 25 % na produkty bicyklov zn. VEDORA z katalógovej ceny , ktorá je uvedená na internetovej stránke spoločnosti „https://www.vedora.com “ v sekcii „NAŠE PRODUKTY“.
Doplňujúce informácie:
– Podmienkou priznania zľavy je preukázanie sa preukazom IPA a Identifikačnou kartou (OP) resp. zaslaním fotokópie .
S pozdravom