Štúdium MBA, MPA a LLM

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií sa špecializuje na poskytovanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti, práva a manažmentu a je inštitúciou prvej voľby pre odborné vzdelávanie Ministerstva vnútra SR, Polície SR a Integrovaného záchranného systému.

Najštudovanejšími a najzaujímavejšími programami sú programy MBA Bezpečnostný managementLLM Kriminalistika a kriminológia a MBA Riadenie ľudských zdrojov.

V súčasnej dobe sa štúdium uskutočňuje kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času. Študentský systém obsahuje všetky študijné materiály, potrebné informácie a uľahčuje samotný priebeh štúdia.

Ak by ste mali záujem, neváhajte sa náš inštitút obrátiť, pre doplnenie všetkých informácií.

Radi by sme všetkým členom IPA Slovakia oznámili, že je aj v roku 2024 možné uplatniť 15% zľavu na štúdium u nás.

Cena kompletného štúdia MBA po 15% zľave je 1190 € vrátane DPH. Cena štúdia LLM je po zľave 1190 € vrátane DPH a cena štúdia MPA je tiež 1190 € vrátane DPH.

Ak by som Vám mohol akokoľvek poradiť, neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť.


Ing. Marek Fischer | Študijné oddelenie
tel: +420 607 907 819

IFBS
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
https://www.ifbs.sk/

 

THERMALPARK a.s. Dunajská Streda

Spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. sa zaväzuje poskytnúť IPA členom, členom jej organizačných zložiek, ako aj pre členov medzinárodnej sekcie IPA ( a ich rodinným príslušníkom) zľavy cien zo svojich produktov.

Zľava 15% na ubytovanie v hoteli Thermalpark +++ zo štandardnej ceny, ktorá je uvedená na internetovej stránke https://hotel.thermalpark.sk/ceny-izieb-2023 v sekcii CENY IZIEB.

Zľava 10% na pobytové balíky (okrem pobytových balíkov počas hlavnej sezóny, Veľkonočných a Vianočných balíkov), ktoré sú uvedené na webovej stránke v sekcii Akcie a pobytové balíky.

Podmienkou priznania zľavy je preukázanie sa preukazom IPA a identifikačnou kartou (OP) resp. zaslaním fotokópie .

Commora servis Komárno

COMMORA SERVIS, príspevková organizácia Mesta Komárna, so sídlom Športová 1, 94505 Komárno sa zaväzuje poskytnúť všetkým členom IPA , členom jej organizačných zložiek, ako aj pre členov medzinárodnej sekcie IPA zľavy z cien svojich produktov / služieb v Termálnom kúpalisku  a v Krytej plavárni v Komárne:

  • zľava 20%  z aktuálneho cenníka Termálneho kúpaliska – vstup do bazénov
  • zľava 15%  z aktuálneho cenníka Termálneho kúpaliska – vstup do sauny
  • zľava 10% z aktuálneho cenníka Termálneho kúpaliska – kombinovaný vstup sauna + voda
  • zľava 10% z aktuálneho cenníka Krytej plavárne – vstup do bazénov

– jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami

– podmienkou priznania zľavy je preukázanie sa návštevníka preukazom IPA a Identifikačnou kartou (OP)