ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA I SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Milan Kružliak, +421905 271 402, milan.kruzliak@gmail.com
Sekretár: JUDr. Henrich Klačanský, +421905 519 733, henrich.klacansky@minv.sk
Pokladník: Mgr. Richard Kadnár, +421911324519, richard.kadnar@gmail.com
Adresa: Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Bankový účet: 2627798035/1100
Variabilný symbol: 101
IČO: 308070690001
Počet členov: 332
Posledné voľby: 7. novembra 2018
Stránka: www.ipa-ba1.sk
E-mail úradovne: bratislava1@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA II SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
OR PZ BRATISLAVA

Vedúci: PhDr. Ladislav Csöllei, +421903 447 113, ladislav.csollei@gmail.com
Sekretár: Mgr. Peter Dubovec, +421904 708 608, peter.dubovecp@gmail.com
Pokladník: František Laskovič, +421948 757 870, rancer5@gmail.com
Adresa: Sasinkova 23, 812 13 Bratislava
Bankový účet: 2621735041/1100
Variabilný symbol: 102
IČO: 308070690002
Počet členov: 219
Posledné voľby: 10. novembra 2021
Stránka: http://www.ipa-bratislava2.estranky.sk
E-mail úradovne: bratislava2@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA III SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Miroslav Kurta, +421905 747 230, ipa.ba3.veduci@gmail.com
Sekretár: JUDr. Roman Hronec, +421905 438 718, Ipa.ba3.sekretar@gmail.com
Pokladník: PhDr. Viliam Kaszmány, +421905 465 216, Ipa.ba3.pokladnik@gmail.com
Adresa: Veľký Lég 614. 930 37 Lehnice
Bankový účet: 2628792209/1100
Variabilný symbol: 103
IČO: 308070690003
Počet členov: 585
Posledné voľby: 25. januara 2018
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava3@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA IV SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Dušan Beniač, 905 347 295, duben12@gmail.com
Sekretár: 
Pokladník: Mgr. Ivan Segeš, 905 851 380, ivan.seges@minv.sk
Adresa: Osuského 3/a, 851 03 Bratislava
Bankový účet: 2628798045/1100
Variabilný symbol: 104
IČO: 308070690004
Počet členov: 112
Posledné voľby: 18. septembra 2018
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava4@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA V SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
ÚZPČ P PZ

Vedúci: JUDr. PhDr. Peter Gavorník, +421 905 325 799, gavornipeto@gmail.com
Sekretár: JUDr. Paulína Kullová,+421 907 077088,kullova.paulina@gmail.com
Pokladník: Radko Turner,+421 908 739 466,turnerradko1974@gmail.com
Adresa: Račianska 45, 823 32 Bratislava
Bankový účet: 2620806135/1100
Variabilný symbol: 105
IČO: 308070690005
Počet členov: 125
Posledné voľby: 6. júna 2018
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava5@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA VI SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
KR PZ KDI

Vedúci: Mgr. Božena Čambáliková, +421905 310 650, cambalikova2@gmail.com
Sekretár: Otto Múčka, +421905 939 264, udo.damian@gmail.com
Pokladník: Daniela Šmotlakova, +421907451130, d.smotlakova@gmail.com
Adresa: Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Bankový účet: 2622712327/1100
Variabilný symbol: 106
IČO: 308070690006
Počet členov: 150
Posledné voľby: 7. februára 2017
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava6@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA VII SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
SOŠ PZ BRATISLAVA

Vedúci: JUDr. Michal Filípek, +421903 423 863, 081250130@azet.sk
Sekretár: JUDr. Anton Kožák, +421907 493 826, anton.kozak@minv.sk
Pokladník: JUDr. Július Puk, +421907 425 509, julius.puk@gmail.com
Adresa: Vápencová 36, 840 09 Bratislava
Bankový účet: 2625712330/1100
Variabilný symbol: 107
IČO: 308070690007
Počet členov: 59
Posledné voľby: 28. marca 2018
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava7@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA VIII SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Ľubomír Loh, +421948 512 386, l.loh@azet.sk
Sekretár: Mgr. Róbert Lovič, +421905 352 112, lovic@pezinsko.sk
Pokladník: Mgr. Andrej Rehorčík, +421903 434 591, andrej.rehorcik@post.sk
Adresa: Vrakunská cesta 6, 821 02 Bratislava
Bankový účet: 2626044020/1100
Variabilný symbol: 108
IČO: 308070690008
Počet členov: 73
Posledné voľby: 30. septembra 2016
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava8@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA IX SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Miloslav Ivica, +421905 428 105, mivi20760@gmail.com
Sekretár: JUDr. Vladimír Kotulič
Pokladník: JUDr. Jaroslav Tuleja, +421905 704 238, jaroslav.tuleja@gmail.com
Adresa: Drieňova 22, 826 04 Bratislava
Bankový účet: 2620184663/1100
Variabilný symbol: 109
IČO: 308070690009
Počet členov: 123
Posledné voľby: 19. januára 2017
Stránka:
E-mail úradovne: bratislava9@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BRATISLAVA X SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
KLIENTSKÉ CENTRUM MV SR, PRACOVISKO KRAJSKÉHO DOPRAVNÉHO INŠPEKTORÁTU, KANC. Č. 1A18

Vedúci: Vladimír Šramatý, +421903 290 805, sramaty@post.sk
Sekretár: Mgr. Roman Záň, +421905 246 192, rozan12@gmail.com
Pokladník: Marek Švec, +421907 406 829, marek.svec@minv.sk
Adresa: Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Bankový účet: SK0609000000005116968921
Variabilný symbol: 110
IČO: 308070690010
Počet členov: 135
Posledné voľby: 24. januára 2016
Stránka: www.ipa-ba10.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ÚOÚČ A DM SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Robert Kocsis, +421905 896 456, robert.kocsis@zoznam.sk
Sekretár: Mgr. Ladislav Kubalák, +421905 468 431, kalabuk@gmail.com
Pokladník: Anton Hájek, +421907 166 651, anton.hajek@centrum.sk
Adresa: Romanova 37, 851 02 Bratislava
Bankový účet: 2622712271/1100
Variabilný symbol: 112
IČO: 308070690011
Počet členov: 232
Posledné voľby: 25.apríla 2019
Stránka:
E-mail úradovne: uoucdm@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ÚOU SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Peter Podbehlý, +421948 462 235, peterpodb@gmail.com
Sekretár: Mgr. Peter Majerník, +421902 082 148, peter.majernik@minv.sk
Pokladník: Ing. Jozef Szabó, +421915 495 106, jozef.szabo2@minv.sk
Adresa: Račianska 45, 831 02 Bratislava
Bankový účet: 2622828004/1100
Variabilný symbol: 111
IČO: 308070690012
Počet členov: 66
Posledné voľby: 10. septembra 2019
Stránka:
E-mail úradovne: uou@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA MALACKY SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Jozef Vacík, 905 811 884, jozef.vacik@minv.sk
Sekretár: Štefan Kriška, 905 410 664, stefan.kriska@minv.sk
Pokladník: Ing. Alica Špotáková, 903 184 857, alica.spotakova@minv.sk
Adresa: Zámocká 5, 901 01 Malacky
Bankový účet: 2622742286/1100
Variabilný symbol: 113
IČO: 308070690013
Počet členov: 107
Posledné voľby: 29. januára 2016
Stránka:
E-mail úradovne: malacky@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA DUNAJSKÁ STREDA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: JUDr. Kristián Tovaryš, +421908 731 667, kristian.tovarys@minv.sk
Sekretár: Ing. Ján Ignaták, +421905 263 844, jan.ignatak@minv.sk
Pokladník: Bc. Peter Kún
Adresa: Stará ul. 15, 932 01 Veľký Meder
Bankový účet: 2627211855/1100
Variabilný symbol: 204
IČO: 308070690016
Počet členov: 146
Posledné voľby: 26. apríla 2016
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA GALANTA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
OR PZ GALANTA

Vedúci: Mgr. Milan Kaniš, +421905 423 305, milan.kanis@gmail.com
Sekretár: Ľudovít Jaroš, +421905 250 554, ludovit.jaros@azet.sk
Pokladník: Arnold Popluhár, +421905 211 091, arnold.popluhar@minv.sk
Adresa: Hlavná 13, 924 01 Galanta
Bankový účet: 4013607301/7500
Variabilný symbol: 205
IČO: 308070690017
Počet členov: 124
Posledné voľby: 20. novembra 2018
Stránka:
E-mail úradovne: galanta@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA PIEŠŤANY SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Pavel Maťák, +421915 429 999, ipapiestany@gmail.com
Sekretár: Pavol Macko, +421948 026 730, pavol.macko@minv.sk
Pokladník: Bc. Pavol Oslej, +421905 475 191, oslej@zoznam.sk
Adresa: ODI Krajinská 5, 921 01 Piešťany
Bankový účet: 311905683/7500
Variabilný symbol: 203
IČO: 308070690018
Počet členov: 56
Posledné voľby: 10. novembra 2016
Stránka:
E-mail úradovne: piestany@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA TRNAVA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Martin Kupkovič, +421905 277 740, martin.kupkovic@ipa-trnava.sk
Sekretár: Jozef Šmidovič, +421905 384 655, jozef.smidovic@ipa-trnava.sk
Pokladník:
Adresa: Kollárová 31, 917 01 Trnava
Bankový účet:
Variabilný symbol: 201
IČO: 308070690014
Počet členov: 451
Posledné voľby: 30. apríla 2015
Stránka:
E-mail úradovne: trnava@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ZVJS LEOPOLDOV SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Jozef Korösi, +421905 457 221, jozef.korosi@zvjs.sk
Sekretár: Mgr. Erik Sýkora, +421903 771 929, erik.sykora@zvjs.sk
Pokladník: Mgr. Miloš Hallo, +421905 259 962, milos.hallo@zvjs.sk
Adresa: Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov
Bankový účet: 2921830884/1100
Variabilný symbol: 202
IČO: 308070690015
Počet členov: 304
Posledné voľby: 9. marca 2018
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA PRIEVIDZA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
OO PZ PRIEVIDZA

Vedúci: Marián Novotný, +421905 661 431, marian.novotny@anspd.sk
Sekretár: Maroš Vnuk, +421911 404 633
Pokladník: Ing. Tatiana Pribíková, +421907 197 435, pribikt@gmail.sk
Adresa: Košovská cesta 5, 971 01 Prievidza
Bankový účet: 2624541509/1100
Variabilný symbol: 402
IČO: 308070690020
Počet členov: 243
Posledné voľby: 6. marca 2020
Stránka:
E-mail úradovne: prievidza@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA TRENČÍN SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
KR PZ TRENČÍN

Vedúci: Mgr. Roman Tatranský, +421903 376 706, roman.tatransky@gmail.com
Sekretár: Mgr. Lenka Bušová, +421902 538 852, ipa-trencin@ipa-trencin.sk
Pokladník: Bc. Jozef Hrušovský, +421903 770 921, jozef.hrusovsky@centrum.sk
Adresa: Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
Bankový účet: 4015975837/7500
Variabilný symbol: 401
IČO: 308070690019
Počet členov: 747
Posledné voľby: 19. decembra 2018
Stránka:
E-mail úradovne: trencin@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA KOMÁRNO SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Róbert Dobi, +421905 620 260,, d-art@nextra.sk
Sekretár: Stanislav Macejko, +421905 504 774, stanislav.macejko@minv.sk
Pokladník: Peter Chovanec, +421905 215 998,, ipaknpeter@gmail.com
Adresa: I. Madácha 2792/4, 945 01 Komárn
Bankový účet: 2624846003/1100
Variabilný symbol: 306
IČO: 308070690026
Počet členov: 113
Posledné voľby: 16. novembra 2018
Stránka:
E-mail úradovne: komarno@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA LEVICE SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
OR PZ LEVICE

Vedúci: MUDr. Ladislav Valach, +421905 863 188, ladislav.valach@minv.sk
Sekretár: Ing. Peter Mráz, +421904 877 860, peter.mraz1977@gmail.com
Pokladník: Ivan Hrnčiar, +421944 154 618, hrnciar.ivan@azet.sk
Adresa: Ľ. Štúra 51, 934 03 Levice
Bankový účet: 2623764938/1100
Variabilný symbol: 304
IČO: 308070690024
Počet členov: 186
Posledné voľby: 17. februára 2017
Stránka:
E-mail úradovne: levice@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA NITRA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Ján Domorák, +421908 183 189, jan.domorak@gmail.com
Sekretár: Róbert Malík, +421948977767, r.malik1904@gmail.com
Pokladník: JUDr. Hana Malíková, +421908 726 958, hamkaraganova@gmail.com
Adresa: Hlavná 87A, 94907 Nitra-Janíkovce
Bankový účet: 2626772378/1100
Variabilný symbol: 301
IČO: 308070690023
Počet členov: 199
Posledné voľby: 18.januara 2019
E-mail úradovne: nitra@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA NOVÉ ZÁMKY SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
OR PZ NOVÉ ZÁMKY

Vedúci: JUDr. Vladimír Augustín, +421949 262 439, augustin.vladimir@centrum.sk
Sekretár: JUDr. Jozef Csutkay, +421 911 383216, jozef.csutkay@gmail.com
Pokladník: Mgr. Štefan Csermak , +421 911 753721, csermak.stefan@gmail.com
Adresa: ul. Bratov Baldigarovcov 7, 940 01 Nové Zámky
Bankový účet: 2627803690/1100
Variabilný symbol: 303
IČO: 308070690025
Počet členov: 153
Posledné voľby: 3. októbra 2019
Stránka:
E-mail úradovne: novezamky@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA TOPOĽČANY SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Dr. Miloš Candrák, PhD., +421903 361 733
Sekretár: Mgr. Peter Gregorík, +421911 443 771, peter.gregorik@minv.sk
Pokladník: Mgr.Pavel Kupka, +421905 551 661, pavel.kupka@minv.sk
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1738/1, 955 39 Topoľčany
Bankový účet: 2629830430/1100
Variabilný symbol: 302
IČO: 308070690021
Počet členov: 55
Posledné voľby: 28. apríla 2017
Stránka:
E-mail úradovne: topolcany@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA TOPOĽČIANKY SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Miroslav Krajčo, +421905 747 424, miroslav.krajco@minv.sk
Sekretár: Alexander Šabo, +421905 233 690, alexander.sabo@minv.sk
Pokladník: Erich Brojo, +421908 443 363, erich.brojo@minv.sk
Adresa: P.O.BOX 6, 951 93 Topoľčianky
Bankový účet: 2624803353/1100
Variabilný symbol: 305
IČO: 308070690022
Počet členov: 85
Posledné voľby: 8. januára 2018
Stránka:
E-mail úradovne: topolcianky@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ČADCA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Miroslav Jurčík, +421915 758094, miroslav.jurcik@minv.sk
Sekretár: Mgr. Jozef Laš, +421911 234 538, jozef.las@minv.sk
Pokladník: Anton Odrobiňák, +421902 453 894, odrobinakanton2@gmail.com
Adresa: Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
Bankový účet: 4012787144/7500
Variabilný symbol: 504
IČO: 308070690029
Počet členov: 179
Posledné voľby: 24. mája 2019
Stránka:
E-mail úradovne: cadca@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA RUŽOMBEROK SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: PaedDr. Miloš Smetana, +421908 392 663, smetanark@gmail.com
Sekretár: PaedDr. Juraj Gazdarica, +421918 101 131, gazdarica.juraj@gmail.com
Pokladník: Mgr. Michal Nemček, +421907 916 740, michal.nemcek@zvjs.sk
Adresa: Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok
Bankový účet: SK55 5600 0000 0083 5024 4001
Variabilný symbol: 503
IČO: 308070690030
Počet členov: 225
Posledné voľby: 11. januára 2019
Stránka: www.ipa-rk.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Stanislav Kozina, +421917 736 056, kozina@stanpersecurity.com
Sekretár: Vladimír Hrivo, +421910 945 997, vladimir.hrivo@gmail.com
Pokladník: Mgr. Peter Cigánik, +421908 527 027, peterco451@azet.sk
Adresa: Kysucká 1, 010 01 Žilina
Bankový účet: 2625712373/1100
Variabilný symbol: 502
IČO: 308070690028
Počet členov: 103
Posledné voľby: 21. februára 2015
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ŽILINA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Peter Kurta, +421918 163 086, peter.kurtaml@gmail.com
Sekretár: Ing. Anna Buliaková, +421903 328 686, buliakova@gmail.com
Pokladník: Ing. Andrea Blahová, +421904 498 188, andrea.surmova@minv.sk
Adresa: Kuzmányho 26, 010 01 Žilina
Bankový účet: 2628816055/1100
Variabilný symbol: 501
IČO: 308070690027
Počet členov: 471
Posledné voľby: 10. mája 2018
Stránka:
E-mail úradovne: zilina@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA BANSKÁ BYSTRICA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Peter Šabo, +421905 261 385, peter.sabo@minv.sk
Sekretár: Mgr. Marek Ondráš, +421948515731, marek.ondras@minv.sk
Pokladník: Mgr. Miroslav Vronský, +421911 479 370, miroslav.vronsky@minv.sk
Adresa: Kostolná 210/23 Králiky, 976 34 Tajov
Bankový účet: 0301572264/0900
Variabilný symbol: 601
IČO: 308070690031
Počet členov: 356
Posledné voľby: 30.novembra 2018
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA LUČENEC SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
OR PZ LUČENEC

Vedúci: Mgr. Jaroslav Bystriansky, +421905 271 770, jaroslav.bystriansky@minv.sk
Sekretár: Ing. Mária Ilkovičová, +421910 968 197, maria.ilkovicova@minv.sk
Pokladník: JUDr. Ivan Čičmanec, +421905 537 462
Adresa: Tuhárske nám. 12, 984 01 Lučenec
Bankový účet: 2624171464/1100
Variabilný symbol: 603
IČO: 308070690032
Počet členov: 200
Posledné voľby: 4. novembra 2021
Stránka: www.ipalučenec.sk
E-mail úradovne: lucenec@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA RIMAVSKÁ SOBOTA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Peter Vígh, +421905 152 538, vighpe@gmail.com
Sekretár: Patrik Szilagy
Pokladník: Ing. Štefan Bán, +421905 834 574, stefan.ban@minv.sk
Adresa: L.Svobodu 23, 979 03 Rimavská Sobota
Bankový účet: 2815476754/0200
Variabilný symbol: 602
IČO: 308070690033
Počet členov: 121
Posledné voľby: 5. septembra 2019
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA POPRAD SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
ORPZ

Vedúci: Mgr. Peter Suchý, +421944 927 277, petersuchy.pp@gmail.com
Sekretár: Ján Štefanišin, +421911 922 993, jan.stefanisin@gmail.com
Pokladník: Mgr. Andrea Čubanová, +421905 518 773, acubanova@gmail.com
Adresa: Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad
Bankový účet: 6123902001/5600
Variabilný symbol: 802
IČO: 308070690034
Počet členov: 123
Posledné voľby: 14. decembra 2017
Stránka:
E-mail úradovne: poprad@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA PREŠOV SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
KR PZ KDI

Vedúci: Mgr. Peter Krupa, +421905 467 641, krupapeter@centrum.sk
Sekretár: JUDr. Martin Valko, +421905 691 297, valko.m@zoznam.sk
Pokladník: PaedDr. Marek Husár, +421905 452 878, jumbo6@azet.sk
Adresa: Pionierska 33, 080 05 Prešov
Bankový účet: 2925833038/1100
Variabilný symbol: 801
IČO: 308070690035
Počet členov: 211
Posledné voľby: 26. februára 2016
Stránka:
E-mail úradovne: presov@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA SNINA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Peter Minčič, +421918784534, peter.mincic@gmail.com
Sekretár: Mgr. Zdenko Lempeľ, +421915917501, zdenko.lempel@minv.sk
Pokladník: Ľubica Šmatinová , +421915922812, lubica.smatinova@minv.sk
lubica.smatinova@gmail.com
Adresa: Študentská 1450/13, 069 01 Snina
Bankový účet: 2965801858/0200
Variabilný symbol: 804
IČO: 308070690040
Počet členov: 194
Posledné voľby: 25. augusta 2017
Stránka:
E-mail úradovne: snina@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA STARÁ ĽUBOVŇA SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Mgr. Ľubomír Chovanec, +421903 970 477, lubomir.chovanec@minv.sk
Sekretár: Anton Budoš, +421905 527 543
Pokladník: Slavko Kulanga, +421905 233 585, slavko.kulanga@minv.sk
Adresa: Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Bankový účet: 2627803164/1100
Variabilný symbol: 803
IČO: 308070690036
Počet členov: 96
Posledné voľby: 20. apríla 2018
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA KOŠICE SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Ing. Ján Kovalčik, +421918 691 993, jan.kovalcik@minv.sk
Sekretár: Mgr. Juraj Veselovský, +421918 444 424, ipa.kosice.sk@gmail.com
Pokladník: JUDr. Stanislav Závodník, +421905 702 610, stanislav.zavodnik@minv.sk
Adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Bankový účet: 2928831492/1100
Variabilný symbol: 701
IČO: 308070690038
Počet členov: 552
Posledné voľby: 13. decembra 2018
Stránka:
E-mail úradovne: kosice@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA SPIŠSKÁ NOVÁ VES SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: JUDr. Ján Dučák, +421905 318 192, jan.ducak@gmail.com
Sekretár: Mgr. Peter Hron, +421908 383 735, peter.hron@minv.sk
Pokladník: Mgr. Stanislav Farkaš,
Adresa: Strojnícka 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Bankový účet: 2629841471/1100
Variabilný symbol: 703
IČO: 308070690037
Počet členov: 124
Posledné voľby: 25. júna 2021
Stránka:

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ZVJS KOŠICE SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Peter Dulín, +421905 447 216, dulin020@gmail.com
Sekretár: Ing. Ondrej Kaššai, +421905 449 220, kassai.ondrej@gmail.com
Pokladník: Janetta Bukatová, +421911 389 919, janette.bukatova@gmail.com
Adresa: Janík 76, 044 05 Janík
Bankový účet: 5068491670/0900
Variabilný symbol: 702
IČO: 308070690039
Počet členov: 148
Posledné voľby: 15. novembra 2017
Stránka:
E-mail úradovne: zvjskosice@ipa-slovakia.sk

ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA SOBRANCE SLOVENSKEJ SEKCIE IPA

Vedúci: Marián Mitro, +421918479362
Sekretár: PhDr. Bc. Jana Maďarčíková, +421918455719, madarcikovaj@gmail.com
Pokladník: Mgr. Lenka Hostovičáková, +421907115747
Adresa: Štefánikova 10, 073 01 Sobrance
Bankový účet:
Variabilný symbol:
IČO:
Počet členov: 50
Posledné voľby: 14. septembra 2018
Stránka:
E-mail úradovne: ipa.sobrance@gmail.com