Dokumenty na stiahnutie

Smernica o udeľovaní ocenení Slovenskej sekcie IPA


Usmernenie generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA k preregistrovaniu členov v rámci Slovenskej sekcie IPA


Prihláška IPA


Žiadosť o preregistrovanie


Stanovy IPA


Rokovací poriadok


Volebný poriadok


Pravidlá finančného hospodárenia


Rozhodnutie výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 2/2012
Rozhodnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 2/2012 , ktorým sa stanovujú povinnosti územných úradovní pri objednávaní členských preukazov, nakladaní s neodobratými členskými preukazmi a sadzby úhrad členských preukazov


Smernica
Smernica Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA o poskytovaní finančnýchpríspevkov na medzinárodné podujatia územných úradovní Slovenskej sekcie IPA


Smernica
Smernica Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA o poskytovaní príspevkovzo sociálneho fondu Slovenskej sekcie IPA