Dokumenty na stiahnutie


Smernica o udeľovaní ocenení Slovenskej sekcie IPA


Usmernenie generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA k preregistrovaniu členov v rámci Slovenskej sekcie IPA


Prihláška IPA


Žiadosť o preregistrovanie


Stanovy IPA


Rokovací poriadok


Volebný poriadok


Pravidlá finančného hospodárenia


 

Smernica
Smernica Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA o poskytovaní finančnýchpríspevkov na medzinárodné podujatia územných úradovní Slovenskej sekcie IPA


Smernica
Smernica Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA o poskytovaní príspevkovzo sociálneho fondu Slovenskej sekcie IPA