Memorandum o spolupráci a marketingovej podpore.

Slovenská sekcia IPA a ISTRO-HGA s.r.o. dňa 28.8.2023 uzavrela memorandum o spolupráci a marketingovej podpore. Firma sa zaväzuje poskytnúť členom IPA, členom jej organizačných zložiek, ako aj pre členov medzinárodnej sekcie IPA (a ich rodinným príslušníkom) yľavy cien zo svojich produktov.