Spoznávame Východ Slovenska Územná úradovňa BA VI.

Vážení členovia územnej úradovne BA VI,

 

Pripravili sme pre vás a rodinných príslušníkov, výlet  autobusom na východné Slovensko.

Program a termín je nasledovný:

 

17.9.21 –  odchod z BA do KE. Po ceste zastávka –  Dobšinská ľadová jaskyňa a Ochtínska aragonitová jaskyňa. Príchod do KE cca o15.00 hod. Ubytovanie, hotel Kongres centrum, prehliadka centra mesta – pešia zóna a voľný program.

 

18.9.21. – odchod z KE do obce Červenica z KE  je to 33 km. O 9.3o prehliadka Opálovej bane. Po prehliadke odchod do Michaloviec spoločný obed vo vopred objednanej reštaurácii o 12.00 hod. Z Michaloviec odjazd na Morské oko, vzdialenosť 30 km. Po prehliadke Morského oka ubytovanie na Vinnom jazere cca 10 km. Po ubytovaní odjazd do Sobraniec cca 10 km,  prehliadka tibavskej vinnej pivnice s ochutnávkou a večerou. ( 18.00 – 22.00 hod .). Večierka

 

19.9.21 – po raňajkách odchod do BA po ceste zastávka v Zádielskej tiesňave a následne  v kaštieli Betliar. Tento rok je 200. výročie narodenia grófa Andrássyho a je zároveň rozšírená prehliadka priestorov, ktoré sú inak pre verejnosť zatvorené.

 

Pri prihlásení je potrebné uhradiť 25,00 euro za osobu.

 

Svoj záujem zúčastniť sa tohto podujatia  nahláste v termíne do 20. augusta 2021.

 

Meno, priezvisko, dátum nar., bydlisko a tel. kontakt

 

 

Email: cambalikova2@gmail.com

 

 

 

Zo života územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA.

Napriek zložitej situacii s pandemiou sa život v našej územnej úradovni nezastavil.

Dňa 30.03.2021 zástupca Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA (v mene všetkých členov) odovzdal darčekový šek v hodnote 300 € rodine Věry Smolkovej bytom Oščadnica, ktorá sa po úmrtí svojho druha dostala do ťažkej životnej situácie.

Dňa 30.03.2021 zástupca  Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA (v mene všetkých členov) odovzdal v budove Okresného riaditeľstva PZ Čadca darčekový šek v hodnote 300 € rodičom trojročnej Klárky Kotulovej bytom Raková,  ktorá sa narodila s genetickou chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1).

Najlepšou ochranou zdravia je pohyb v prírode a tak sa naši členovia zúčastnili niekoľkých turistických akcii.

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA a ich rodinní príslušníci sa dňa 01.05.2021 zúčastnili tradičného každoročného výstupu na Babiu horu. Na vrchole sa stretávame s Poľskými kolegami z územnej úradovne Nowy Targ, kde oni vystúpia z poľskej strany a my so slovenskej strany. Tohtoročný výstup bol zvláštny značným množstvom snehu, výstup a návrat sme si naozaj užili….

Dňa 12.06.2021 sa členovia územnej úradovne Čadca s rodinnými príslušníkmi zúčastnili VII ročník IPA pochodu v Loučce,okr. Přerov, ČR,  ktorý organizovala Územní skupina IPA č. 206 Hranice, ČR pod záštitou   Ministerstva obrany. Celkovo sa akcie zúčastnilo cca 350 účastníkov.

Zrušenie rozhodnutia č2/2012 zo dňa 1.apríla 2012

Výkonné prezídium rozhodlo o zrušení rozhodnutia č.2/2012 zo dňa 1. apríla 2012, ktorým sa stanovujú povinnosti územných úradovní pri objednávaní členských preukazov.

Naďalej platí, že územné úradovne sú povinné zaslať generálnemu sekretárovi zoznam (vo formáte Excel) členov pre ktorých žiada vyrobiť členské preukazy na nasledujúci kalendárny rok do 10. októbra kalendárneho roka.

Neodobraté členské preukazy  sú územné úradovne povinné vrátiť generálnemu sekretárovi a nebude sa za to účtovať žiadna sankcia.

Výkonné prezídium

Slovenskej sekcie IPA