Zvolanie členskej schôdze Územnej úradovne Bratislava X.

Vedúci územnej úradovne BA X. touto cestou žiada o vyhlásenia zvolania členskej schôdze Územnej úradovne BA X. Slovenskej IPA ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2023 o 15:30 v Dome kultúry Ružinov Bratislava.
Program členskej schôdze Územnej úradovne BA X.
Správa o finančnom hospodárení Územnej úradovne
Správa o činnosti Územnej úradovne
Voľby vedenia Územnej úradovne na nasledujúce obdobie
Vedúci Územnej úradovne BA X. Vladimír Šramatý