Vážené vedenia územných úradovní,
dovolím si Vás požiadať o zasielanie prihlášky nového člena na prijatie alebo znovuprijatie už na novom tlačive ktoré si môžete stiahnuť tu.
K úprave prihlášky došlo z dôvodu zosúladenia tlačiva prihlášky s ods. 5,7 čl. 14 a ods. 4 čl. 17 Stanov International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 4 a 5 novembra 2016.

Miloslav Ivica generálny sekretár