International Police Association Územná úradovňa Čadca dňa 01.05.2024 organizuje 11
ročník výstupu na Babiu horu. Babia hora je najvyšším vrcholom pohoria Oravské Beskydy,
jej vrchol sa nachádza priamo na slovensko-poľskej hranici a je považovaný za najsevernejší
bod Slovenska. Výstup, Slovenskí členovia IPA, začíname cca o 07.30 – 08.00 h od chaty
Slaná voda, kolegovia z International Police Association (IPA) – Poľská sekcia, Region Nowy
Targ pôjdu z Poľskej strany a ako každý rok sa stretneme na vrchole Babia hora o cca 12.00
h. Pozývame na výstup všetkých členov IPA, doprava je individuálna, občerstvenie každý
v ruksaku a po návrate na chate Slaná voda.
Kontaktná osoba pre organizáciu je Michal Petrák, č. t. 0911 950221.

S pozdravom „ Servo per Amikeco “