V dňoch 21.-22.10.2022 sme mali tú česť sa na pozvanie Prezidenta Poľskej sekcie IPA Piotra
Wójcika zúčastniť osláv 30. Výročia Poľskej sekcie IPA.

Neďaleko historickej Poznane smemali možnosť spolu s delegáciami Čiernej hory, Rumunska, Litvy, Írska, Veľkej Británie,
Grécka, Švédska a Rakúska za účasti pani generálnej sekretárky IEB Mrs. May-Britt V. R.
Ronnebro v mene všetkých členov Slovenskej sekcie IPA popriať Poľskej sekcii len to
najlepšie a zagratulovať ku množstvu dobrej odvedenej práce, výsledkom ktorej bude 66.
Svetový kongres vo Wroclavi v roku 2025 a usporiadanie IPA GAMES v roku 2026. V
sobotu sme sa po oficiálnej časti zúčastnili Konferencie o probléme migrácie, ktorú
organizovala Straż Graniczna.


Sme radi, že nás s Poľskou sekciou IPA nespájajú len geografické hranice, ale najmä
priateľstvá a preto nám dovoľte záverom ešte raz všetkým členom Poľskej sekcie popriať
Wszystkiego najlepszego i 100 lat…
Viceprezident SS IPA Peter Dulin
Pokladník SS IPA Mgr. Richard Kadnár