Dňa 20.08.2023 Územná úradovňa IPA Čadca pomáhala nášmu členovi Ing.
Ladislavovi Sventekovi pri zabezpečení priebehu Goral maratónu 2023 na Trojmedzí
(Slovensko, Česko, Poľsko). Pri tejto príležitosti členovia Územnej úradovne IPA Čadca
(Petrák, Černek, Sojka a Jurčík) spolu s „pomocníkmi“ zabezpečovali varenie gulášu, varili
sme tri 50 l kotle, a občerstvenie pre účastníkov maratónu. Bolo nám dopriate nádherné
počasie, guláš si účastníci maratónu i návštevníci pochvaľovali, pivko v teplom počasí dobre
padlo, atmosféra bola vynikajúca.

Miroslav Jurčík
vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA