Babia hora 2023   

 

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA spolu s prezidentom Slovenskej sekcie IPA Ing. Jánom Ignatákom, pokladníkom Mgr. Richardom Kadnárom, rodinnými príslušníkmi aj priateľmi IPA sa dňa 01.05.2023 zúčastnili jubilejného desiateho  ročníka výstupu na Babiu horu v počte 33 členov. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme výstup absolvovali z Poľskej strany, kde nás nemilo prekvapilo vyberanie poplatku za vstup na turistický chodník na Babiu horu. Malé sklamanie nám však vykompenzovalo krásne počasie a s tým spojené úchvatné výhľady. Na vrchole sme sa stretli s kolegami z Poľskej sekcie IPA, ktorých bolo približne rovnako ako nás, po družnej diskusii sme sa vrátili do chaty Slaná voda, kde sme si príjemne unavení a spálení od slnka vychutnali jelení guláš, samozrejme aj zaslúžené pivečko. Výstup i návrat sme všetci absolvovali bez úrazu s krásnymi zážitkami a už sa tešíme na nasledujúci, ktorý bude 01.05.2024. 

      

 Miroslav Jurčík 

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA