COMMORA SERVIS, príspevková organizácia Mesta Komárna, so sídlom Športová 1, 94505 Komárno sa zaväzuje poskytnúť všetkým členom IPA , členom jej organizačných zložiek, ako aj pre členov medzinárodnej sekcie IPA zľavy z cien svojich produktov / služieb v Termálnom kúpalisku  a v Krytej plavárni v Komárne:

  • zľava 20%  z aktuálneho cenníka Termálneho kúpaliska – vstup do bazénov
  • zľava 15%  z aktuálneho cenníka Termálneho kúpaliska – vstup do sauny
  • zľava 10% z aktuálneho cenníka Termálneho kúpaliska – kombinovaný vstup sauna + voda
  • zľava 10% z aktuálneho cenníka Krytej plavárne – vstup do bazénov

– jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami

– podmienkou priznania zľavy je preukázanie sa návštevníka preukazom IPA a Identifikačnou kartou (OP)