Územná úradovňa IPA Spišská Nová Ves Vás pozýva na
medzinárodnú streleckú súťaž IPA SNV

Mierená streľba na 25 m (3×5 rán)

Strelecký parkúr (dynamická disciplína)

Strelnica MAS Schulerloch Spišská Nová Ves www.mas.snv.sk

Termín 21.09.2024 o 08.00 hod.

Záväzne prihlášky do 03.09.2024 (jan.ducak@gmail.com)

Súťažia jednotlivci ( štartovné 10€ na osobu člen IPA, 15€

nečlen)

Pozvánka strelecká súťaž 2024

IPA Propozície 2024 strelecká súťaž