Formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a a vzdelávacom centre na zámku v Gimborne, regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch, štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania, policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín, každoročné medzinárodné stretnutie mládeže, pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry členov IPA, týždne priateľstva, športové súťaže a jubileá so sociálnym a kultúrnym pozadím k podpore medzinárodných stretnutí medzi členmi, medzinárodné programy výmeny mládeže, jedinečná príležitosť pre nové skúsenosti v oblasti vzdelávania a kultúry, cenovo výhodné rekreačné pobyty v domoch IPA doma aj v zahraničí, možnosti poznávania policajných zariadení doma a v zahraničí a výmenu skúseností s kolegami bez rozdielu v národnosti, hodnosti a služobného zaradenia.