Dňa 24.03.2022 vedúci Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA odovzdal finančný
dar 500 € rodičom štvorročného Marka Slivku bytom Krásno nad Kysucou. Marko sa narodil
ako zdravé dieťa, po absolvovaní troch povinných detských očkovaní sa jeho stav zmenil, na
neurologickom vyšetrení mu bola zistená diagnóza: hypotónia, hypermobilita, dystonické
prejavy, sklon ku skolióze a podozrenie na spastickú tetraplegickú detskú mozgovú obrnu,
kavadruhypertonický sy akcentovaný na dkk. V dôsledku uvedených diagnóz Marko prestal
hovoriť, prestal chodiť, veľmi mu pomáhajú pravidelné cvičenia Vojtovou metódou a pobyty
v rehabilitačných zariadeniach.

Dňa 24.03.2022 vedúci Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA spolu s členom
Milanom Belešom v budove Okresného riaditeľstva PZ Čadca odovzdali finančný dar 500 €
rodičom štvorročnej Klárky Kotulovej bytom Raková, ktorá sa narodila s genetickou
chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1). Klárka je imobilná, nemôže
bežne prijímať potravu, potrebuje neustálu starostlivosť.