Dňa 19.3.2022 uplynulo okrúhlych 20 rokov od tragickej udalosti, ku ktorej došlo na hranici medzi Slovenkou republikou a Ukrajinou. Pri výkone služobných povinnosti tragicky zahynuli plukovník JUDr. Paľo Ján in memoriam a čatár Mandičák Ján in memoriam.
Pietnej spomienky, ktorá sa konala na poslednom mieste ich odpočinku sa zúčastnili rodinný príslušníci, priatelia a zástupcovia Asociácie policajtov vo výslužbe MO Michalovce – plk. JUDr. Laškody Ján v.v., IPA Slovenská sekcia – viceprezident Dulin Peter, IPA územná úradovňa Sobrance – npor. Mitro Marián ako aj členovia klubu DESPATCH RIDERS LE MC Slovak republic. Zádušnú omšu v kostole Saleziánov v Michalovciach celebroval Mons. RÁBEK František rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Jednotlivým zúčastneným bola odovzdaná pánom biskupom medaila sv. Šebastiána III. stupňa za zásluhy o duchovnú službu katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.