International Police Association Územná úradovňa Čadca spoločne s Územní skupinou IPA č. 206 Hranice, ČR, organizovala dňa 22.10.2022 piaty ročník Československého IPA pochodu Milošová 2022. Registrovalo sa 275 účastníkov z deviatich krajín a to: Slovenska, Česka, Poľska, Litvy, Luxemburska, Kazachstanu, Maďarska, Lotyšska, Rakúska a Nemecka.

Popri veľkému úsiliu a nasadeniu nášho člena Michala Petráka – hlavného organizátora zo Slovenskej strany, nám, popri sponzorom, veľmi pomohol finančný príspevok vo výške     500 €, schválený a poskytnutý International Police Association (IPA) Slovenská sekcia, za čo vyslovujem úprimné poďakovanie. Organizáciu a zabezpečenie pochodu sa nám podarilo úspešne zvládnuť, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy a očakávania účasti na pochode 2023.

Tiež vyslovujem úprimné poďakovanie riaditeľke pochodu Ing. Nikolke Petrákovej, riaditeľke základnej školy Milošová PhDr. Miroslave Habčákovej Samsonovej za poskytnutie priestorov základnej školy, Občianskemu združeniu Športové a kultúrne centrum Milošová   za poskytnutie plochy ihriska a priľahlých budov, poďakovanie patrí aj všetkým účastným členom Územnej úradovne Čadca, Územní skupiny IPA č. 206 Hranice, ČR i rodinným príslušníkom, ktorí nám pomohli pochod zabezpečiť či už vo forme občerstvenia, stravovania, organizovania dopravy, registrácie a iných činností, nevyhnutne spojených s pochodom.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA