International Police Association Územná úradovňa Čadca organizovala dňa 04.11.2022 stretnutie „Kvapka krvi 2022“. Príjemného posedenia v reštaurácii Possessio Čadca sa zúčastnilo 48 členov IPA a 7 pozvaných hostí. Na stretnutí vedúci územnej úradovne Miroslav Jurčík a sekretár Mgr. Jozef Laš ocenili 19 darcov, ktorí  v roku 2021 a 2022 darovali krv a 15 darcov, ktorí v rovnakom období darovali 2% zo zaplatenej dane v prospech  Územnej úradovne Čadca, darcovia obdŕžali malé darčeky, všetkým im patrí srdečné poďakovanie.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA