Územná úradovňa Bratislava III Slovenskej sekcie IPA s podporou Výkonného prezídia
Slovenskej sekcie IPA dňa 15. októbra 2022 usporiadala v priestoroch Bowlingového
národného centra v Bratislave medzinárodný bowlingový turnaj s názvom „IPA BA III Cup
2022“. Turnaja sa zúčastnilo sedemnásť štvorčlenných družstiev zo štyroch krajín Európy.
Z IPA Pavia (Taliansko) sa súťaže zúčastnili dve družstvá. Českú republiku reprezentovalo
družstvo z IPA Jinřichúv Hradec a z Maďarska družstvo IPA Siófok. Ďalej sa súťaže zúčastnili
i pozvaní hostia z IPA Trnava ako aj družstvo zložené zo Športového klubu operačných
dôstojníkov MV SR. Ostatné tímy reprezentovali družstvá zložené z členov územnej úradovne
Bratislava III Slovenskej sekcie IPA a ich rodinných príslušníkov.


Turnaj otvoril vedúci územnej úradovne Bratislava III Slovenskej sekcie IPA, Miroslav
Kurta spoločne s pokladníkom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, Richardom
Kadnárom.


Samotný turnaj odštartoval o 14:00 hod. a trval do 17:30 hod. Súťažné družstvá
zápolili v štyroch kolách, v ktorých sa hodnotili:

 Najlepšie družstvo
 Najlepší hráč
 Najlepšia hráčka
 Najsnaživejší hráč
Merítkom hodnotenia bola suma dosiahnutých bodov za všetky odohrané kolá. Po
vyhodnotení výsledkovej listiny sa v družstvách umiestnilo:

1. IPA Jinřichúv Hradec – 2243 bodov
2. IPA BA III – 2214 bodov
3. Športový klub operačných dôstojníkov – 2115 bodov

V jednotlivcoch:

 Jaroslav Běhoun – najlepší hráč – 654 bodov
 Jana Meškanová – najlepšia hráčka – 499 bodov
Pri hodnotení zahraničný družstiev bolo poradie nasledovné:
 IPA Jinřichúv Hradec – 1. miesto – 2243 bodov
 IPA Pavia Circolo Nautico – 4. miesto – 2053 bodov
 IPA Pavia – 7. miesto – 1736 bodov
 IPA Siófok – 12. miesto- 1373 bodov
Výhercovia jednotlivých disciplín boli odmenení hodnotnými cenami.

Po slávnostnom vyhodnotení nasledovala recepcia, ktorá pokračovala až do neskorých večerných hodín.
Nemohol zvíťaziť každý. Zvíťazilo však priateľstvo a dobrá nálada všetkých zúčastnených,
ktorí hodnotili predmetnú akciu veľmi pozitívne. Naplnili sa tak podmienky k vytváraniu
priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce, ktoré sú poslaním
medzinárodnej policajnej asociácie IPA.
Servo Per Amikeco

Miroslav Kurta, vedúci