International Police Association Územná úradovňa Čadca spoločne s Územní skupinou IPA č. 206 Hranice, ČR, organizovala dňa 21.10.2023 šiesty ročník Československého IPA pochodu Makov Bumbálka 2023. Registrovalo sa 393 účastníkov z deviatich krajín a to: Slovenska, Česka, Rakúska, Švajčiarska, Litvy, Lotyšska, Kazachstanu a Maďarska. Popri tom sa na virtuálny pochod (pre pracovné povinnosti) registrovalo 43 účastníkov z Nemecka, Dánska, Španielska a Francúzka. Hlavné organizačné povinnosti za Slovenskú stranu tradične niesol na pleciach náš člen Michal Petrák, ktorému s veľkým úsilím asistovala jeho dcéra Ing. Nikolka Petráková riaditeľka pochodu, patrí im veľké poďakovanie. Úprimné poďakovanie patrí aj ostatným zúčastneným členom (Jozef Laš, Pavol Černek, Martin Sojka, Milan Beleš, Vierka Paríšková, Miroslav Jurčík) a ich rodinným príslušníkom, tiež ostatným členom organizačného tímu, ktorí svojou svedomitou prácou zabezpečili občerstvenie, stravovanie, organizovanie dopravy, registráciu a iné činnosti, nevyhnutne spojené s pochodom. Veľké poďakovanie tiež patrí výkonnému prezídiu Slovenskej sekcie International police association (IPA), ktorého členovia schválili na pochod finančný príspevok vo výške 500 . Symbolický šek priamo na pochode odovzdal a samotného pochodu sa zúčastnil pokladník kpt. Mgr. Richard Kadnár. Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom COOP Jednota Čadca, Tekmar, Kofola, Lesy SR, Urpiner, Bukov a Vilija. Počasie nám vyšlo nádherné, organizáciu a zabezpečenie pochodu sa nám podarilo úspešne zvládnuť, o čom svedčia pozitívne ohlasy a očakávania účasti na pochode 2024