V dňoch 7. – 10. 12. 2023 sme sa na pozvanie prezidenta Poľskej sekcie IPA zúčastnili XIII. kongresu Poľskej sekcie IPA, na ktorom sa volilo nové prezídium na ďalšie štyri roky. Kongres sa konal v hoteli Archa vo Varšave, ktorý privítal zástupcov sekcií Albánska, Anglicka, Cypru, Česka, Rakúska, Lotyšska, Litvy, Írska, Nemecka, Švédska, Ukrajiny, Slovenska a účasť prijal aj prezident IPA Martin Hoffmann.

Svoje pôsobenie na čele Poľskej sekcie obhájil pre druhé volebné obdobie súčasný prezident Pjotr Wójcik, ktorému tak ako celému prezídiu srdečne blahoželáme. Aj samotný Gala večer sa niesol v slávnostnom duchu predstavenia nových štruktúr Poľskej sekcie IPA a oceňovania členov Poľskej sekcie IPA. Staronového prezidenta sme potešili tradičným slovenským nápojom v darčekovom balení.

Atmosféra celého kongresu bola výborná, bol pripravený aj veľmi kvalitný sprievodný pracovný a voľnočasový program. Spolu zo zahraničnými delegáciami sme sa zúčastnili Konferencie o príčinách nehodovosti a ich riešení v Poľsku. Prebehlo množstvo stretnutí nielen s novým vedením Poľskej sekcie, ale aj s vedúcimi členmi miestnych organizácii Poľskej sekcie IPA, kde nás informovali o pripravovaných aktivitách, na ktorých sa zúčastňujú aj členovia našich územných úradovní. Naopak sme ich my informovali o našich zámeroch na nasledujúce obdobie. Potešila nás informácia Českej delegácie o dobrom ohlase na spoločné zasadnutie prezídií oboch sekcii, no a samotnou čerešničkou na torte bolo pozitívne vyjadrenie prezidenta IPA Martina Hoffmanna na činnosť Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA a celej našej sekcie.

Sme radi, že s Poľskou sekciou nás nespájajú len hranice, ale aj množstvo spoločných aktivít a priateľstiev našich členov. Takže záverom nám ešte raz dovoľte zagratulovať novému vedeniu Poľskej sekcie IPA a popriať im veľa úspechov. Servo pre Amikeco.

Peter Dulín – 2.viceprezident Slovenskej sekcie IPA

Richard Kadnár – pokladník Slovenskej sekcie IPA