International Police Association Územná úradovňa Čadca organizovala dňa 10.11.2023
stretnutie „Kvapka krvi 2023“. Príjemného posedenia v reštaurácii Possessio Čadca sa
zúčastnilo 55 členov IPA a 8 pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj člen výkonného prezídia
International Police Association (IPA) Slovenská sekcia Mgr. Richard Kadnár. V úvode
vedúci územnej úradovne Miroslav Jurčík a sekretár Mgr. Jozef Laš ocenili 17 darcov krvi
a 11 darcov 2% zo zaplatenej dane v prospech Územnej úradovne Čadca, darcovia obdŕžali
malé darčeky, všetkým darcom srdečne ďakujeme. Následne Mgr. Richard Kadnár pri
príležitosti životného jubilea 60 rokov odovzdal Mgr. Jozefovi Lašovi medailu III stupňa
Slovenskej sekcie IPA za mimoriadne zásluhy pri rozvoji Slovenskej sekcie IPA. Vedúci
územnej úradovne Čadca oslávencovi poďakoval za jeho prácu a v mene všetkých členov
odovzdal malý darček.