Dňa 19.12.2023 členia vedenia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA
odovzdali finančný dar:
500 € rodičom (prevzala babička) trojročnej Tamarke Kubalovej bytom Veľký Biel.
Tamarka sa narodila ako zdravé dieťa, v 1,5 roku jej veku – po absolvovaní očkovania MMR
sa jej vývoj viditeľne zmenil, prestala komunikovať, nemala očný kontakt, bola bez
akéhokoľvek citu, nepočúvala na svoje meno. Vyšetreniami sa zistilo, že má narušenú
komunikačnú schopnosť, oneskorený vývin reči, potrebuje neustálu starostlivosť. Pomáhajú
jej rôzne rehabilitácie, v lete 2023 absolvovala v zahraničí delfínoterapiu, ktorá jej veľmi
pomohla, je však finančne veľmi náročná.


300 € rodičom šesťročnej Klárky Kotulovej bytom Raková, ktorá sa narodila s
genetickou chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1). Klárka je imobilná,
nemôže bežne prijímať potravu, potrebuje neustálu starostlivosť.


300 € rodičom trinásťročného Filipa Nemčoka bytom Čadca, ktorý trpí detským
autizmom a ťažkou poruchou vývinu reči, potrebuje neustálu starostlivosť.


Aj vďaka hore uvedeným finančným darom môžeme Tamarke, Klárke a Filipkovi pomôcť
v boli s ich diagnózami, môžu absolvovať rehabilitačné pobyty a cvičenia, ktoré im veľmi
pomáhajú. Každej členke, členovi a priateľom IPA veľké ĎAKUJEM.