IV. Ročník IPA Guláš

Územná úradovňa Nitra Slovenská sekcia IPA organizuje dňa 26.9.2020 o 13:00 na letisku Nitra – Janíkovce už IV.ročník IPA gulášu na ktorý Vás srdečne pozývajú.
Záväzne sa môžete prihlásiť do 31.8.2020 cez registračný formulár na stránke www. ipa-nitra.sk, prípadne na email: nitra @ipa-slovakia.sk. Zároveň je potrebné zaplatiť na účet IPA-Nitra registračný poplatok 10 Eur, ktorý bude zúčastneným súťaže vrátený späť. Číslo účtu: SK84 1100 0000 0026 2677 2378, ako poznámku treba uviesť meno prihláseného.

IV. IPA Guláš

UZAVRETIE MEMORANDA MEDZI MV SR A IPA SLOVENSKÁ SEKCIA

Uzavretie memoranda o spolupráci

Dňa 3. apríla 2019 nadobudlo  účinnosť Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou, podpísané Ing. Denisou Sakovou, PhD. – ministerkou vnútra Slovenskej republiky a Ing. Jánom Kovalčikom – prezidentom Slovenskej sekcie IPA. 

Cieľom memoranda je vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi zmluvnými stranami     v oblasti rozvíjania vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych, športových a spoločensky prospešných aktivít. Účelom memoranda je vymedziť spôsoby a okruh činností, ktoré sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenská sekcia IPA na dobrovoľnej báze zaviazali poskytovať príslušníkom Policajného zboru na účely výmeny informácií, upevňovania fyzickej zdatnosti, vzdelávania a šírenia dobrého mena Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru.

Úplné znenie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – Slovenskou sekciou je publikované vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 72/2019 pod registratúrnym číslom            PPZ-KA40-2018/021793-005.

FUTBALOVÝ TURNAJ MALORKA

Územná úradovňa IPA Prešov oznamuje svojím členom, že v dňoch 05.05.2020 do 13.05.2020 organizuje Územná úradovňa Prešov účasť na futbalovom turnaji Malorka football tournament 2020″, ktorí sa bude konať v dňch 07.05.2020 do 11.05.2020 pod záštitou holandskej sekcie IPA v meste Santa Ponsa na Baleárskych ostrovoch /Španielsko/.

V prípade záujmu informácie poskytne  vedúci ÚÚ SS IPA Prešov Mgr. Petra Krupa

Vzhľadom na omedzený počet účastníkov prosím prihlásiť sa  do 31.10.2019.