OZNÁMENIE o konaní členskej schôdze a o konaní volieb vedenia Územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcie IPA

Na základe platných stanov Slovenskej sekcie IPA a podľa čl. 1 ods. 2 volebného poriadku Slovenskej sekcie IPA vyhlasujem na deň 05. mája 2022 ( štvrtok ) v čase  o 16,00 hodvoľby vedenia Územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcie IPA,  ktoré sa budú konať v kongresovej sále hotela TATRA v Poprade ul. Karpatská č. 3314/7 počas riadnej členskej schôdze.

Členská schôdza Poprad 05.05.2022

12. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV MV SR A PZ MUŽOV A ŽIEN V MARATÓNE

„Vážení športoví priatelia,

Únia telovýchovných organizácií polície SR a Športové centrum polície Vám oznamujú, že organizujú 12. ročník Majstrovstiev ministerstva vnútra SR a Policajného zboru v maratóne. Uvedené športové podujatie sa bude konať dňa 3. apríla 2022 ako súčasť bratislavského ČSOB maratónu. V prílohe Vám posielame propozície. Na nižšie uvedenom linku sa môžete zaregistrovať.

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/csob-bratislava-marathon-2022-eurovea/csob-maraton/registracia/

Dosiahnuté výsledky z tohto podujatia budú zohľadnené pri nominácií do reprezentačného družstva Slovenska na 8. Majstrovstvá Európy policajtov, ktoré sa uskutočnia v októbri 2022 v holandskom meste Eindhoven. Tešíme sa na Vašu účasť. Prvých 15 pretekárov resp. pretekárok bude mať uhradené štartovné v plnej výške (viď propozície).“

Ďakujem veľmi pekne.

propozície maratón 12.M MV SR a PZ

Ing. Juraj Filan

Športové centrum polície

Romanova 37, 851 02 Bratislava                                                                                          

T: 0961059814

Email: filan@scpolicie.sk