Zo života územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA.

Dňa 11.06.2022 sa členovia Územnej úradovne Čadca Michal Petrák, Mgr. Milan Remeš a Miroslav Jurčík i s rodinnými príslušníkmi zúčastnili VIII ročníka medzinárodného IPA pochodu v Hraniciach. Štart a cieľ  bol na futbalovom štadióna FC Dukla Hranice, okr. Přerov, ČR, organizovali ho kolegovia z  Územní skupiny IPA č. 206 Hranice, ČR.  Absolvovali sme denný pochod v dĺžke 12 km, Mgr. Milan Remeš navyše absolvoval aj nočný pochod v dĺžke 18 km.

Dňa 03.06.2022 sa v meste Čadca, reštaurácia Possessio, konala schôdza členov Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA na ktorej sa zúčastnilo 61 členov a 4 pozvaní hostia.

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA a ich rodinní príslušníci sa dňa 05.05.2022 zúčastnili relaxačného zájazdu do aquaparku Chocholowskie Termy.

Štúdium na IFBS

Radi by sme  členom asociácie touto cestou ponúkli možnosť zvýšenia odborných znalostí prostredníctvom štúdia na našom inštitúte.

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií sa špecializuje na poskytovanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti, práva a manažmentu a je inštitúciou prvej voľby pre odborné vzdelávanie Ministerstva vnútra SR, Polície SR a Integrovaného záchranného systému.

Najštudovanejšími a najzaujímavejšími programami pre bezpečnostné zložky sú programy MBA Bezpečnostný management a MBA Krízový management.

V súčasnej dobe sa štúdium uskutočňuje kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času. Študentský systém obsahuje všetky študijné materiály, potrebné informácie a uľahčuje samotný priebeh štúdia.

Ak by ste mali záujem, neváhajte sa náš inštitút obrátiť, pre doplnenie všetkých informácií.

Radi by sme všetkým zamestnancom a členom asociácie tiež poskytli 15% zľavu na štúdium u nás.

Cena kompletného štúdia MBA po 15% zľave je 1190 € vrátane DPH. Cena štúdia LLM je po zľave 1190 € vrátane DPH a cena štúdia MPA je tiež 1190 € vrátane DPH.

Ak by som Vám mohol akokoľvek poradiť, neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť.

S pozdravom


Ing. Marek Fischer | Študijné oddelenie
tel: +420 607 907 819IFBS
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
https://www.ifbs.sk/

 

Zo života územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA.

Napriek zložitej situacii s pandemiou sa život v našej územnej úradovni nezastavil.

Dňa 30.03.2021 zástupca Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA (v mene všetkých členov) odovzdal darčekový šek v hodnote 300 € rodine Věry Smolkovej bytom Oščadnica, ktorá sa po úmrtí svojho druha dostala do ťažkej životnej situácie.

Dňa 30.03.2021 zástupca  Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA (v mene všetkých členov) odovzdal v budove Okresného riaditeľstva PZ Čadca darčekový šek v hodnote 300 € rodičom trojročnej Klárky Kotulovej bytom Raková,  ktorá sa narodila s genetickou chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1).

Najlepšou ochranou zdravia je pohyb v prírode a tak sa naši členovia zúčastnili niekoľkých turistických akcii.

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA a ich rodinní príslušníci sa dňa 01.05.2021 zúčastnili tradičného každoročného výstupu na Babiu horu. Na vrchole sa stretávame s Poľskými kolegami z územnej úradovne Nowy Targ, kde oni vystúpia z poľskej strany a my so slovenskej strany. Tohtoročný výstup bol zvláštny značným množstvom snehu, výstup a návrat sme si naozaj užili….

Dňa 12.06.2021 sa členovia územnej úradovne Čadca s rodinnými príslušníkmi zúčastnili VII ročník IPA pochodu v Loučce,okr. Přerov, ČR,  ktorý organizovala Územní skupina IPA č. 206 Hranice, ČR pod záštitou   Ministerstva obrany. Celkovo sa akcie zúčastnilo cca 350 účastníkov.

Územná úradovňa Čadca dňa 16.07.2021 zorganizovala stretnutie členov, zúčastnilo sa ho 45 členov a 7 pozvaných hostí, vo výbornej atmosfére sme sa bavili do  neskorých nočných hodín.