Medzinárodná strelecká súťaž IPA SNV

Územná úradovňa IPA Spišská Nová Ves Vás pozýva na
medzinárodnú streleckú súťaž IPA SNV

Mierená streľba na 25 m (3×5 rán)

Strelecký parkúr (dynamická disciplína)

Strelnica MAS Schulerloch Spišská Nová Ves www.mas.snv.sk

Termín 21.09.2024 o 08.00 hod.

Záväzne prihlášky do 03.09.2024 (jan.ducak@gmail.com)

Súťažia jednotlivci ( štartovné 10€ na osobu člen IPA, 15€

nečlen)

Pozvánka strelecká súťaž 2024

IPA Propozície 2024 strelecká súťaž

IPA Games 2024

Vážení členovia Slovenskej sekcie IPA, vážení športovci.

Na 66. Svetovom kongrese IPA v Aténach 2023 bol stanovený termín a štruktúra športov nadchádzajúcich IPA Games 2024, ktoré sa uskutočnia v Rumunsku, športovom stredisku Cheile Gradistei ( Brašov) v termíne od 19. do 24. mája 2024.

Tak ako aj na predchádzajúce športové hry vyšle Slovenská sekcia IPA delegáciu športovcov s cieľom obhájiť svoju pozíciu medzi ostatnými svetovými sekciami.

Súťažiť sa bude v nasledujúcich športoch:

Malý futbal ( muži ), Volejbal ( muži, ženy), Stolný tenis ( muži, ženy), Biatlon ( muži, ženy), Street basketbal ( muži, ženy), Judo ( muži, ženy), Streľba 9mm ( muži, ženy), Šach ( muži, ženy), Beh 5000m ( muži, ženy).

V prípade Vášho záujmu o reprezentáciu Slovenskej sekcie IPA na IPA Games 2024 sa prosím nahláste prostredníctvom svojho vedúceho územnej úradovne s uvedením vašej športovej kariéry a dosiahnutých výsledkov v danom športe ( umiestnenia a výsledky na MS alebo ME ( aj policajné ), Medzinárodné súťaže, Ligové pôsobenie a pod. na mailovú adresu Slovenskej sekcie IPA ipa.sectionslovakia@gmail.com alebo dulin020@gmail.com.

Termín uzávierky prihlášok je 15.1.2024. Výkonné prezídium na základe vami doložených výsledkov a počtu pridelených miest na jednotlivé športy spracuje nomináciu vybraných športovcov, pričom ich následne oboznámi s ich účasťou.

Finančné náklady na účasť vyslaných športovcov ako ubytovanie a stravu hradí Slovenská sekcia IPA a príslušná územná úradovňa sa podieľa na financovaní dopravy športovcov do miesta konania IPA GAMES 2024.

Veríme, že spoločne sa nám podarí obhájiť výborný výsledok z predchádzajúcich IPA GAMES v Čiernej Hore.

Servo per Amikeco

Peter Dulín – 2.viceprezident Slovenskej sekcie IPA

Mgr. Richard Kadnár – pokladník Slovenskje sekcie IPA

Buletin ipa game

Rozhodnutie Výkonného prezídia o zrušení Územnej úradovne Bratislava IV Slovenskej sekcie IPA.

Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA na základe písmena d) ods. 3., čl. 8 Stanov International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal  24. septembra 2022 ruší  Územnú úradovňu Bratislava IV Slovenskej sekcie IPA s termínom k 18. marcu 2023.  

Zrušenie úradovne

Oznámenie pre členov

Oznámenie prezidenta