Zo života územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA.

Napriek zložitej situacii s pandemiou sa život v našej územnej úradovni nezastavil.

Dňa 30.03.2021 zástupca Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA (v mene všetkých členov) odovzdal darčekový šek v hodnote 300 € rodine Věry Smolkovej bytom Oščadnica, ktorá sa po úmrtí svojho druha dostala do ťažkej životnej situácie.

Dňa 30.03.2021 zástupca  Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA (v mene všetkých členov) odovzdal v budove Okresného riaditeľstva PZ Čadca darčekový šek v hodnote 300 € rodičom trojročnej Klárky Kotulovej bytom Raková,  ktorá sa narodila s genetickou chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1).

Najlepšou ochranou zdravia je pohyb v prírode a tak sa naši členovia zúčastnili niekoľkých turistických akcii.

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA a ich rodinní príslušníci sa dňa 01.05.2021 zúčastnili tradičného každoročného výstupu na Babiu horu. Na vrchole sa stretávame s Poľskými kolegami z územnej úradovne Nowy Targ, kde oni vystúpia z poľskej strany a my so slovenskej strany. Tohtoročný výstup bol zvláštny značným množstvom snehu, výstup a návrat sme si naozaj užili….

Dňa 12.06.2021 sa členovia územnej úradovne Čadca s rodinnými príslušníkmi zúčastnili VII ročník IPA pochodu v Loučce,okr. Přerov, ČR,  ktorý organizovala Územní skupina IPA č. 206 Hranice, ČR pod záštitou   Ministerstva obrany. Celkovo sa akcie zúčastnilo cca 350 účastníkov.

Územná úradovňa Čadca dňa 16.07.2021 zorganizovala stretnutie členov, zúčastnilo sa ho 45 členov a 7 pozvaných hostí, vo výbornej atmosfére sme sa bavili do  neskorých nočných hodín.

Zrušenie rozhodnutia č2/2012 zo dňa 1.apríla 2012

Výkonné prezídium rozhodlo o zrušení rozhodnutia č.2/2012 zo dňa 1. apríla 2012, ktorým sa stanovujú povinnosti územných úradovní pri objednávaní členských preukazov.

Naďalej platí, že územné úradovne sú povinné zaslať generálnemu sekretárovi zoznam (vo formáte Excel) členov pre ktorých žiada vyrobiť členské preukazy na nasledujúci kalendárny rok do 10. októbra kalendárneho roka.

Neodobraté členské preukazy  sú územné úradovne povinné vrátiť generálnemu sekretárovi a nebude sa za to účtovať žiadna sankcia.

Výkonné prezídium

Slovenskej sekcie IPA

Podvodné maily !!!!!!!!

V poslednej dobe meno našej organizácii bolo zneužité na vymáhanie platieb poplatkov na uvoľnenie výhernej ATM karty. Prosíme všetkých, ktorý takýto mail v mene Slovenskej sekcie iPA dostali,  aby tieto podvodné maily ignorovali a neplatili žiadne poplatky.  Slovenská sekcia IPA nemá nič spoločné s autormi týchto mailov.

Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA