PRAHA 2022

Územná úradovňa BA VI
organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov 4 dňový výlet do PRAHY.
Termín : 30.6.2022 v čase cca 8.30 hod. odchod vlakom -Bratislava hl.stanica
smer Praha. Cesta vlakom trvá cca 4 hodiny.
Dňa 3.7.2022 odchod z Prahy v popoľudňajších hodinách.
Ubytovanie Praha- Chodov – ubytovňa Volha s raňajkami.
Program: historické a kultúrne pamiatky v Prahe a hrad Karlštejn –
upresníme neskôr, podľa požiadaviek.
Počet zabezpečených miest : 40
Na osobu sa vyberá po 30 eur
Žiadame záujemcov, aby sa nahlásili na email: cambalikova2@gmail.com,
alebo na tel. čísle 0905310650

Štúdium na IFBS

Radi by sme  členom asociácie touto cestou ponúkli možnosť zvýšenia odborných znalostí prostredníctvom štúdia na našom inštitúte.

Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií sa špecializuje na poskytovanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti, práva a manažmentu a je inštitúciou prvej voľby pre odborné vzdelávanie Ministerstva vnútra SR, Polície SR a Integrovaného záchranného systému.

Najštudovanejšími a najzaujímavejšími programami pre bezpečnostné zložky sú programy MBA Bezpečnostný management a MBA Krízový management.

V súčasnej dobe sa štúdium uskutočňuje kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času. Študentský systém obsahuje všetky študijné materiály, potrebné informácie a uľahčuje samotný priebeh štúdia.

Ak by ste mali záujem, neváhajte sa náš inštitút obrátiť, pre doplnenie všetkých informácií.

Radi by sme všetkým zamestnancom a členom asociácie tiež poskytli 15% zľavu na štúdium u nás.

Cena kompletného štúdia MBA po 15% zľave je 1190 € vrátane DPH. Cena štúdia LLM je po zľave 1190 € vrátane DPH a cena štúdia MPA je tiež 1190 € vrátane DPH.

Ak by som Vám mohol akokoľvek poradiť, neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť.

S pozdravom


Ing. Marek Fischer | Študijné oddelenie
tel: +420 607 907 819IFBS
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
https://www.ifbs.sk/

 

Svetové športové hry – Monte Negro 2022


Vážené vedenia Územných úradovní. Na základe rozhodnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA by som Vás chcel požiadať  ak máte vo svojich územných úradovniach členov, ktorí by chceli reprezentovať Slovenskú sekciu na Svetových športových hrách v Čiernej Hore, aby ste v čo najkratšom čase kontaktovali II. Viceprezidenta Slovenskej sekcie IPA.