Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA na základe písmena d) ods. 3., čl. 8 Stanov International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal  24. septembra 2022 ruší  Územnú úradovňu Bratislava IV Slovenskej sekcie IPA s termínom k 18. marcu 2023.  

Zrušenie úradovne

Oznámenie pre členov

Oznámenie prezidenta