Kvapka krvi 2022

International Police Association Územná úradovňa Čadca organizovala dňa 04.11.2022 stretnutie „Kvapka krvi 2022“. Príjemného posedenia v reštaurácii Possessio Čadca sa zúčastnilo 48 členov IPA a 7 pozvaných hostí. Na stretnutí vedúci územnej úradovne Miroslav Jurčík a sekretár Mgr. Jozef Laš ocenili 19 darcov, ktorí  v roku 2021 a 2022 darovali krv a 15 darcov, ktorí v rovnakom období darovali 2% zo zaplatenej dane v prospech  Územnej úradovne Čadca, darcovia obdŕžali malé darčeky, všetkým im patrí srdečné poďakovanie.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Československý IPA pochod Milošová 2022

International Police Association Územná úradovňa Čadca spoločne s Územní skupinou IPA č. 206 Hranice, ČR, organizovala dňa 22.10.2022 piaty ročník Československého IPA pochodu Milošová 2022. Registrovalo sa 275 účastníkov z deviatich krajín a to: Slovenska, Česka, Poľska, Litvy, Luxemburska, Kazachstanu, Maďarska, Lotyšska, Rakúska a Nemecka.

Popri veľkému úsiliu a nasadeniu nášho člena Michala Petráka – hlavného organizátora zo Slovenskej strany, nám, popri sponzorom, veľmi pomohol finančný príspevok vo výške     500 €, schválený a poskytnutý International Police Association (IPA) Slovenská sekcia, za čo vyslovujem úprimné poďakovanie. Organizáciu a zabezpečenie pochodu sa nám podarilo úspešne zvládnuť, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy a očakávania účasti na pochode 2023.

Tiež vyslovujem úprimné poďakovanie riaditeľke pochodu Ing. Nikolke Petrákovej, riaditeľke základnej školy Milošová PhDr. Miroslave Habčákovej Samsonovej za poskytnutie priestorov základnej školy, Občianskemu združeniu Športové a kultúrne centrum Milošová   za poskytnutie plochy ihriska a priľahlých budov, poďakovanie patrí aj všetkým účastným členom Územnej úradovne Čadca, Územní skupiny IPA č. 206 Hranice, ČR i rodinným príslušníkom, ktorí nám pomohli pochod zabezpečiť či už vo forme občerstvenia, stravovania, organizovania dopravy, registrácie a iných činností, nevyhnutne spojených s pochodom.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Územná úradovňa ŽP Žilina v Taliansku

Po odloženom zájazde kvôli Covidu sme sa tohto roku vybrali na poznávací zájazd do Talianska. Zúčastnilo sa ho 45 členov a rodinných príslušníkov. Navštívili sme historické miesta v Boloni, Ríme a nemohli sme samozrejme obísť Vatikán. Pri tejto príležitosti sme sa stretli aj z členmi IPA Bolona.