Kongres Poľskej sekcie IPA

V dňoch 7. – 10. 12. 2023 sme sa na pozvanie prezidenta Poľskej sekcie IPA zúčastnili XIII. kongresu Poľskej sekcie IPA, na ktorom sa volilo nové prezídium na ďalšie štyri roky. Kongres sa konal v hoteli Archa vo Varšave, ktorý privítal zástupcov sekcií Albánska, Anglicka, Cypru, Česka, Rakúska, Lotyšska, Litvy, Írska, Nemecka, Švédska, Ukrajiny, Slovenska a účasť prijal aj prezident IPA Martin Hoffmann.

Svoje pôsobenie na čele Poľskej sekcie obhájil pre druhé volebné obdobie súčasný prezident Pjotr Wójcik, ktorému tak ako celému prezídiu srdečne blahoželáme. Aj samotný Gala večer sa niesol v slávnostnom duchu predstavenia nových štruktúr Poľskej sekcie IPA a oceňovania členov Poľskej sekcie IPA. Staronového prezidenta sme potešili tradičným slovenským nápojom v darčekovom balení.

Atmosféra celého kongresu bola výborná, bol pripravený aj veľmi kvalitný sprievodný pracovný a voľnočasový program. Spolu zo zahraničnými delegáciami sme sa zúčastnili Konferencie o príčinách nehodovosti a ich riešení v Poľsku. Prebehlo množstvo stretnutí nielen s novým vedením Poľskej sekcie, ale aj s vedúcimi členmi miestnych organizácii Poľskej sekcie IPA, kde nás informovali o pripravovaných aktivitách, na ktorých sa zúčastňujú aj členovia našich územných úradovní. Naopak sme ich my informovali o našich zámeroch na nasledujúce obdobie. Potešila nás informácia Českej delegácie o dobrom ohlase na spoločné zasadnutie prezídií oboch sekcii, no a samotnou čerešničkou na torte bolo pozitívne vyjadrenie prezidenta IPA Martina Hoffmanna na činnosť Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA a celej našej sekcie.

Sme radi, že s Poľskou sekciou nás nespájajú len hranice, ale aj množstvo spoločných aktivít a priateľstiev našich členov. Takže záverom nám ešte raz dovoľte zagratulovať novému vedeniu Poľskej sekcie IPA a popriať im veľa úspechov. Servo pre Amikeco.

Peter Dulín – 2.viceprezident Slovenskej sekcie IPA

Richard Kadnár – pokladník Slovenskej sekcie IPA

 

Československý IPA pochod Makov 2023

International Police Association Územná úradovňa Čadca spoločne s Územní skupinou IPA č. 206 Hranice, ČR, organizovala dňa 21.10.2023 šiesty ročník Československého IPA pochodu Makov Bumbálka 2023. Registrovalo sa 393 účastníkov z deviatich krajín a to: Slovenska, Česka, Rakúska, Švajčiarska, Litvy, Lotyšska, Kazachstanu a Maďarska. Popri tom sa na virtuálny pochod (pre pracovné povinnosti) registrovalo 43 účastníkov z Nemecka, Dánska, Španielska a Francúzka. Hlavné organizačné povinnosti za Slovenskú stranu tradične niesol na pleciach náš člen Michal Petrák, ktorému s veľkým úsilím asistovala jeho dcéra Ing. Nikolka Petráková riaditeľka pochodu, patrí im veľké poďakovanie. Úprimné poďakovanie patrí aj ostatným zúčastneným členom (Jozef Laš, Pavol Černek, Martin Sojka, Milan Beleš, Vierka Paríšková, Miroslav Jurčík) a ich rodinným príslušníkom, tiež ostatným členom organizačného tímu, ktorí svojou svedomitou prácou zabezpečili občerstvenie, stravovanie, organizovanie dopravy, registráciu a iné činnosti, nevyhnutne spojené s pochodom. Veľké poďakovanie tiež patrí výkonnému prezídiu Slovenskej sekcie International police association (IPA), ktorého členovia schválili na pochod finančný príspevok vo výške 500 . Symbolický šek priamo na pochode odovzdal a samotného pochodu sa zúčastnil pokladník kpt. Mgr. Richard Kadnár. Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom COOP Jednota Čadca, Tekmar, Kofola, Lesy SR, Urpiner, Bukov a Vilija. Počasie nám vyšlo nádherné, organizáciu a zabezpečenie pochodu sa nám podarilo úspešne zvládnuť, o čom svedčia pozitívne ohlasy a očakávania účasti na pochode 2024

 

 

Medzinárodný bowlingový turnaj IPA Poprad

Územná úradovňa Poprad Slovenskej sekcie IPA zorganizovala dňa 28.10.2023 (sobota) od 10.00 hod.  v Poprade v zábavnom obchodnom centre MAX  Poprad medzinárodný bowlingový turnaj pre štvorčlenné družstvá členov IPA. Súťažiace družstvo bolo možné taktiež vytvoriť z prihlásených účastníkov priamo pri prezentácii a po vzájomnej dohode prihlásených súťažiacich. Predpokladané ukončenie turnaja bolo o 15,00 hod.

Pre súťažiacich bolo zabezpečené bezplatné zapožičanie športovej obuvi, prenájom bowlingových dráh a vecné ceny pre víťazné družstvá, najlepšieho hráča a najlepšiu hráčku.  Štartovné pre  každého pretekára a účastníka podujatia bolo určené vo výške 10,-€, ktoré sa v plnej výške použili na zabezpečenie obeda a občerstvenia pre zúčastnených hráčov.

Na turnaji sa zúčastnilo celkom 41 ľudí, z ktorých 37 sa zapojilo do športového zápolenia. Boli tu družstvá z Nowého Targu, Zakopaného, ZVJS Košice, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi a z Popradu.

Touto cestou sa chcem poďakovať za výbornú športovú atmosféru a priateľského ducha, ktorého súťažiaci vytvorili na podujatí Slovenskej sekcie IPA. Výsledky uvádzam vo výsledkovej listine.

28.10.2023 bowlingový turnaj IPA v Poprade – správa. – kópia