Medzinárodný bowlingový turnaj IPA Poprad

Územná úradovňa Poprad Slovenskej sekcie IPA zorganizovala dňa 28.10.2023 (sobota) od 10.00 hod.  v Poprade v zábavnom obchodnom centre MAX  Poprad medzinárodný bowlingový turnaj pre štvorčlenné družstvá členov IPA. Súťažiace družstvo bolo možné taktiež vytvoriť z prihlásených účastníkov priamo pri prezentácii a po vzájomnej dohode prihlásených súťažiacich. Predpokladané ukončenie turnaja bolo o 15,00 hod.

Pre súťažiacich bolo zabezpečené bezplatné zapožičanie športovej obuvi, prenájom bowlingových dráh a vecné ceny pre víťazné družstvá, najlepšieho hráča a najlepšiu hráčku.  Štartovné pre  každého pretekára a účastníka podujatia bolo určené vo výške 10,-€, ktoré sa v plnej výške použili na zabezpečenie obeda a občerstvenia pre zúčastnených hráčov.

Na turnaji sa zúčastnilo celkom 41 ľudí, z ktorých 37 sa zapojilo do športového zápolenia. Boli tu družstvá z Nowého Targu, Zakopaného, ZVJS Košice, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi a z Popradu.

Touto cestou sa chcem poďakovať za výbornú športovú atmosféru a priateľského ducha, ktorého súťažiaci vytvorili na podujatí Slovenskej sekcie IPA. Výsledky uvádzam vo výsledkovej listine.

28.10.2023 bowlingový turnaj IPA v Poprade – správa. – kópia

Goral maratón 2023

Dňa 20.08.2023 Územná úradovňa IPA Čadca pomáhala nášmu členovi Ing.
Ladislavovi Sventekovi pri zabezpečení priebehu Goral maratónu 2023 na Trojmedzí
(Slovensko, Česko, Poľsko). Pri tejto príležitosti členovia Územnej úradovne IPA Čadca
(Petrák, Černek, Sojka a Jurčík) spolu s „pomocníkmi“ zabezpečovali varenie gulášu, varili
sme tri 50 l kotle, a občerstvenie pre účastníkov maratónu. Bolo nám dopriate nádherné
počasie, guláš si účastníci maratónu i návštevníci pochvaľovali, pivko v teplom počasí dobre
padlo, atmosféra bola vynikajúca.

Miroslav Jurčík
vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Výstup na Babiu horu

Babia hora 2023   

 

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA spolu s prezidentom Slovenskej sekcie IPA Ing. Jánom Ignatákom, pokladníkom Mgr. Richardom Kadnárom, rodinnými príslušníkmi aj priateľmi IPA sa dňa 01.05.2023 zúčastnili jubilejného desiateho  ročníka výstupu na Babiu horu v počte 33 členov. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme výstup absolvovali z Poľskej strany, kde nás nemilo prekvapilo vyberanie poplatku za vstup na turistický chodník na Babiu horu. Malé sklamanie nám však vykompenzovalo krásne počasie a s tým spojené úchvatné výhľady. Na vrchole sme sa stretli s kolegami z Poľskej sekcie IPA, ktorých bolo približne rovnako ako nás, po družnej diskusii sme sa vrátili do chaty Slaná voda, kde sme si príjemne unavení a spálení od slnka vychutnali jelení guláš, samozrejme aj zaslúžené pivečko. Výstup i návrat sme všetci absolvovali bez úrazu s krásnymi zážitkami a už sa tešíme na nasledujúci, ktorý bude 01.05.2024. 

      

 Miroslav Jurčík 

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA