Bowlingový turnaj IPA BA III Cup 2022.

Územná úradovňa Bratislava III Slovenskej sekcie IPA s podporou Výkonného prezídia
Slovenskej sekcie IPA dňa 15. októbra 2022 usporiadala v priestoroch Bowlingového
národného centra v Bratislave medzinárodný bowlingový turnaj s názvom „IPA BA III Cup
2022“. Turnaja sa zúčastnilo sedemnásť štvorčlenných družstiev zo štyroch krajín Európy.
Z IPA Pavia (Taliansko) sa súťaže zúčastnili dve družstvá. Českú republiku reprezentovalo
družstvo z IPA Jinřichúv Hradec a z Maďarska družstvo IPA Siófok. Ďalej sa súťaže zúčastnili
i pozvaní hostia z IPA Trnava ako aj družstvo zložené zo Športového klubu operačných
dôstojníkov MV SR. Ostatné tímy reprezentovali družstvá zložené z členov územnej úradovne
Bratislava III Slovenskej sekcie IPA a ich rodinných príslušníkov.


Turnaj otvoril vedúci územnej úradovne Bratislava III Slovenskej sekcie IPA, Miroslav
Kurta spoločne s pokladníkom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, Richardom
Kadnárom.


Samotný turnaj odštartoval o 14:00 hod. a trval do 17:30 hod. Súťažné družstvá
zápolili v štyroch kolách, v ktorých sa hodnotili:

 Najlepšie družstvo
 Najlepší hráč
 Najlepšia hráčka
 Najsnaživejší hráč
Merítkom hodnotenia bola suma dosiahnutých bodov za všetky odohrané kolá. Po
vyhodnotení výsledkovej listiny sa v družstvách umiestnilo:

1. IPA Jinřichúv Hradec – 2243 bodov
2. IPA BA III – 2214 bodov
3. Športový klub operačných dôstojníkov – 2115 bodov

V jednotlivcoch:

 Jaroslav Běhoun – najlepší hráč – 654 bodov
 Jana Meškanová – najlepšia hráčka – 499 bodov
Pri hodnotení zahraničný družstiev bolo poradie nasledovné:
 IPA Jinřichúv Hradec – 1. miesto – 2243 bodov
 IPA Pavia Circolo Nautico – 4. miesto – 2053 bodov
 IPA Pavia – 7. miesto – 1736 bodov
 IPA Siófok – 12. miesto- 1373 bodov
Výhercovia jednotlivých disciplín boli odmenení hodnotnými cenami.

Po slávnostnom vyhodnotení nasledovala recepcia, ktorá pokračovala až do neskorých večerných hodín.
Nemohol zvíťaziť každý. Zvíťazilo však priateľstvo a dobrá nálada všetkých zúčastnených,
ktorí hodnotili predmetnú akciu veľmi pozitívne. Naplnili sa tak podmienky k vytváraniu
priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce, ktoré sú poslaním
medzinárodnej policajnej asociácie IPA.
Servo Per Amikeco

Miroslav Kurta, vedúci

Kvapka krvi 2022

International Police Association Územná úradovňa Čadca organizovala dňa 04.11.2022 stretnutie „Kvapka krvi 2022“. Príjemného posedenia v reštaurácii Possessio Čadca sa zúčastnilo 48 členov IPA a 7 pozvaných hostí. Na stretnutí vedúci územnej úradovne Miroslav Jurčík a sekretár Mgr. Jozef Laš ocenili 19 darcov, ktorí  v roku 2021 a 2022 darovali krv a 15 darcov, ktorí v rovnakom období darovali 2% zo zaplatenej dane v prospech  Územnej úradovne Čadca, darcovia obdŕžali malé darčeky, všetkým im patrí srdečné poďakovanie.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Československý IPA pochod Milošová 2022

International Police Association Územná úradovňa Čadca spoločne s Územní skupinou IPA č. 206 Hranice, ČR, organizovala dňa 22.10.2022 piaty ročník Československého IPA pochodu Milošová 2022. Registrovalo sa 275 účastníkov z deviatich krajín a to: Slovenska, Česka, Poľska, Litvy, Luxemburska, Kazachstanu, Maďarska, Lotyšska, Rakúska a Nemecka.

Popri veľkému úsiliu a nasadeniu nášho člena Michala Petráka – hlavného organizátora zo Slovenskej strany, nám, popri sponzorom, veľmi pomohol finančný príspevok vo výške     500 €, schválený a poskytnutý International Police Association (IPA) Slovenská sekcia, za čo vyslovujem úprimné poďakovanie. Organizáciu a zabezpečenie pochodu sa nám podarilo úspešne zvládnuť, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy a očakávania účasti na pochode 2023.

Tiež vyslovujem úprimné poďakovanie riaditeľke pochodu Ing. Nikolke Petrákovej, riaditeľke základnej školy Milošová PhDr. Miroslave Habčákovej Samsonovej za poskytnutie priestorov základnej školy, Občianskemu združeniu Športové a kultúrne centrum Milošová   za poskytnutie plochy ihriska a priľahlých budov, poďakovanie patrí aj všetkým účastným členom Územnej úradovne Čadca, Územní skupiny IPA č. 206 Hranice, ČR i rodinným príslušníkom, ktorí nám pomohli pochod zabezpečiť či už vo forme občerstvenia, stravovania, organizovania dopravy, registrácie a iných činností, nevyhnutne spojených s pochodom.

Miroslav Jurčík

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA