25. ročník medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale IPA Košice 2022

Jubilejný 25. ročník medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale IPA Košice 2022, ktorý organizovala Územná úradovňa Košice Slovenskej sekcie IPA sa konal pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka za finančnej podpory Slovenskej sekcie IPA v dňoch 2. a 3. decembra 2022 v telocvični Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach za účasti 10 mužstiev. Zo zahraničných účastníkov sme privítali mužstvá z Maďarska (IPA Deberecen a IPA Gyöngyös), z Poľska (IPA Lublin a IPA Przeworsk) a z Rumunska IPA Bihor 3.Zo slovenských mužstiev sme privítali sponzorov podujatia (METRO Košice, GOBAKO Košice, TURKON Košice) a IPA ZVJS Košice a usporiadateľa IPA Košice.

Mužstvá boli rozdelené do dvoch 5-členných skupín, kde sa stretli systémom každý – s každým. Do štvrťfinálových súbojov potom postúpili štyri mužstvá z každej skupiny. Ko-systémom sa stretli 1. z prvej skupiny so štvrtým z 2. skupiny, druhý z 1. skupiny s tretím z 2. skupiny… atď.

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo organizátora IPA Košice, ktoré vo finálovom zápase po remíze 1:1 s mužstvom TURKON Košice lepšie zvládlo streľbu pokutových kopov. Na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo IPA Lublin (nováčika turnaja), ktoré vyhralo v boji o tretie miesto s obhajcom prvenstva mužstvom METRO Košice jednoznačne 6:0. Na 5. až 8. mieste sa umiestnili IPA Bihor 3, IPA Gyöngyös, IPA Przeworsk, IPA Debrecen (bez poradia) a na 9. až 10. mieste mužstvá GOBAKO Košice a ZVJS Košice (bez poradia).

Na slávnostnom vyhodnotení turnaja, ktoré sa konalo v Congress Hotel Centrum Košice boli ocenení všetci účastníci turnaja, ktorí si od organizátorov a sponzorov podujatia odniesli okrem tradičných pohárov a diplomov za umiestnene aj pamätné plakety s fotom svojho mužstva, pamätnú medailu vyrobenú pri príležitosti 25. výročia turnaja tričko s logom IPA a upomienkové predmety mesta Košice. O kultúrny program vyhodnotenia sa postarala skupina tanečníc ASC CHEERLEADERS.

Vedúci Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA Ing. Ján Kovalčik v závere oficiálnej časti poďakoval účastníkom za účasť, poprial im k blížiacim sa vianočným sviatkom veľa šťastia, pevné zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších a vyjadril presvedčenie, že sa v metropole Východného Slovenska v Košiciach stretneme o rok na 26. ročníku tradičného medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale IPA Košice.

Seminár IPA – téma: cezhraničná spolupráca

Dňa 25. 11. 2022 sa pod záštitou Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA a hraničného splnomocnenca a za finančnej pomoci Slovenskej sekcie IPA uskutočnil seminár k téme cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácie občanov tretích krajín. Seminára sa zúčastnili kolegovia z Maďarska z pohraničnej oblasti susediacej s Košickým krajom a funkcionári Košického kraja, ktorí riešia cezhraničnú trestnú činnosť.  Nakoľko značná časť zúčastnených sú aj členovia IPA, toto stretnutie prebehlo v priateľskom duchu.

Pozvanie na seminár prijali: bývalý starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly, novozvolený starosta obce Kechnec Ing. Tomáš Konkoly, vedúci územnej úradovne IPA Košice  Ing. Ján Kovalčik, ďalej Czinege László, policajný brigádny generál, župný riaditeľ Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Miskolczi István, policajný plukovník, zástupca župného riaditeľa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy pre kriminálnu políciu (bývalý riaditeľ v Miškovci), Szerencsi Árpád, policajný plukovník, zástupca župného riaditeľa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy pre poriadkovú políciu, Dr. Gál Károly, policajný podplukovník, vedúci operačného oddelenia Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Dr. Toldi-Tóth Gábor, policajný plukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva v Edelényi, Dr. Dsupin Róbert, policajný plukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva v Sátoraljaúlyheli, Dr. Téglás István, policajný plukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva v Sárospataku, Keresztesi János, policajný podplukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva  v Szerencsi, Dr. Bogyay Ferenc, policajný plukovník, riaditeľ Obvodného oddelenia v Sajószentpéteri (bývalý riaditeľ v Miškovci), podplukovník Mgr. Jozef Dutka,  riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, plukovník Mgr. Štefan Mulik, zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, plukovník Mgr. Ľubomír Kopčo, riaditeľ odboru Poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, podplukovník JUDr. Slavomír  Domik, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, plukovník Ing. Peter Hajdúk, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, major Mgr. René Demjan, riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, podplukovník. Ing. Jozef Matys, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, podplukovník Mgr. Marián Macko, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, plukovník JUDr. Ján Lastovecký, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie, major Mgr. Eugen Varga, riaditeľ Obvodného oddelenia v Turni nad Bodvou, plukovník Ing. Oto Molnár a riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie.

Na úvod stretnutia sa privítali  zúčastnení a zároveň boli predstavení navzájom všetci zúčastnení a to aj z dôvodu, že v priebehu roka došlo k personálnym zmenám na oboch stranách a k úspešnému boju s cezhraničnou trestnou činnosťou je potrebné aby sme sa aj navzájom poznali a vedeli riešiť veci operatívne. Po slávnostnom prípitku boli odprezentované prípady cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré boli objasnené za posledné obdobie, medzi ktorými boli odprezentované aj dva prípady úkladných vrážd z ktorých bol jeden prezentovaný aj na seminároch FBI  počas odbornej stáže bývalého župného veliteľa v Abovsko- Boršodsko-Zemplínskej župy v Amerike. Ďalej sa poukázalo na rastúci trend záchytu migrantov v pohraničnej časti katastrálneho územia obce Milhosť. Pri tejto príležitosti riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach udelil pamätné medaily Miskolczi Istvánovi, policajnému plukovníkovi, zástupcovi župného riaditeľa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy pre kriminálnu políciu ,   Dr. Gál Károlyovi, policajnému podplukovníkovi, vedúcemu operačného oddelenia Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy a Dr. Bogyay Ferencovi, policajnému plukovníkovi, riaditeľovi Obvodného oddelenia v Sajószentpéteri (bývalému okresnému riaditeľovi v Miškovci) za prínos pri odhaľovaní a objasňovaní cezhraničnej trestnej činnosti. Skúsenosti z cezhraničnej spolupráce sme si vymenili počas voľnej diskusie. Priateľské vzťahy sme zavŕšili bowlingovým medzištátnym súbojom .  Víťazi boli všetci, ktorí sa zúčastnili tohto seminára, ktorý sa niesol v duchu  hesla „ Servo per Amikeco“.

 

Spracoval:      Ing. Oto Molnár

Bowlingový turnaj IPA BA III Cup 2022.

Územná úradovňa Bratislava III Slovenskej sekcie IPA s podporou Výkonného prezídia
Slovenskej sekcie IPA dňa 15. októbra 2022 usporiadala v priestoroch Bowlingového
národného centra v Bratislave medzinárodný bowlingový turnaj s názvom „IPA BA III Cup
2022“. Turnaja sa zúčastnilo sedemnásť štvorčlenných družstiev zo štyroch krajín Európy.
Z IPA Pavia (Taliansko) sa súťaže zúčastnili dve družstvá. Českú republiku reprezentovalo
družstvo z IPA Jinřichúv Hradec a z Maďarska družstvo IPA Siófok. Ďalej sa súťaže zúčastnili
i pozvaní hostia z IPA Trnava ako aj družstvo zložené zo Športového klubu operačných
dôstojníkov MV SR. Ostatné tímy reprezentovali družstvá zložené z členov územnej úradovne
Bratislava III Slovenskej sekcie IPA a ich rodinných príslušníkov.


Turnaj otvoril vedúci územnej úradovne Bratislava III Slovenskej sekcie IPA, Miroslav
Kurta spoločne s pokladníkom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, Richardom
Kadnárom.


Samotný turnaj odštartoval o 14:00 hod. a trval do 17:30 hod. Súťažné družstvá
zápolili v štyroch kolách, v ktorých sa hodnotili:

 Najlepšie družstvo
 Najlepší hráč
 Najlepšia hráčka
 Najsnaživejší hráč
Merítkom hodnotenia bola suma dosiahnutých bodov za všetky odohrané kolá. Po
vyhodnotení výsledkovej listiny sa v družstvách umiestnilo:

1. IPA Jinřichúv Hradec – 2243 bodov
2. IPA BA III – 2214 bodov
3. Športový klub operačných dôstojníkov – 2115 bodov

V jednotlivcoch:

 Jaroslav Běhoun – najlepší hráč – 654 bodov
 Jana Meškanová – najlepšia hráčka – 499 bodov
Pri hodnotení zahraničný družstiev bolo poradie nasledovné:
 IPA Jinřichúv Hradec – 1. miesto – 2243 bodov
 IPA Pavia Circolo Nautico – 4. miesto – 2053 bodov
 IPA Pavia – 7. miesto – 1736 bodov
 IPA Siófok – 12. miesto- 1373 bodov
Výhercovia jednotlivých disciplín boli odmenení hodnotnými cenami.

Po slávnostnom vyhodnotení nasledovala recepcia, ktorá pokračovala až do neskorých večerných hodín.
Nemohol zvíťaziť každý. Zvíťazilo však priateľstvo a dobrá nálada všetkých zúčastnených,
ktorí hodnotili predmetnú akciu veľmi pozitívne. Naplnili sa tak podmienky k vytváraniu
priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce, ktoré sú poslaním
medzinárodnej policajnej asociácie IPA.
Servo Per Amikeco

Miroslav Kurta, vedúci