Správa z osláv 20. výročia založenia Územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcie IPA v dňoch 27. až 30. apríla 2023.

V dňoch 27. 04.2023 až 30.04.2023 naša Územná úradovňa Poprad Slovenskej sekcie  IPA zorganizovala pri príležitosti svojho 20. výročia založenia pre našich členov a pozvaných  hostí oslavy a gala večer, na ktorom sme spoločne oslávili naše výročie vzniku. 

Naši prví hostia pricestovali do Popradu v popoludňajších hodinách 27.04.2023 a boli  ubytovaní v hotelu Mamut v Poprade. Jednalo sa o delegácie z IPA Plock pod vedením  Adama Laszczewskiego, IPA Hranice pod vedením Bc. Josefa Lacinu, Garwolinu pod vedením Adama Kondeja, z Litvy pod vedením Ilka Cibulskasa a Lotišska Vitalijs Kalugins. Všetkých sme privítali v hotely Mamut a spoločne s nimi sme sa zúčastnili na privítacej večery. 

Nasledujúci deň t. j. 28.04.2023 po spoločných raňajkách sme sa spoločne presunuli na železničnú stanici Poprad – Tatry, odkiaľ sme sa tatranskou elektrickou železnicou dostali do Starého Smokovca a po prestupe do Tatranskej Lomnici. Tu sme navštívili múzeum Tatranského národného parku, kde sme taktiež zhliadli film o našich krásnych Vysokých Tatrách. V Starom Smokovci sme v rezorte Hrebienok v Slovenskej reštaurácii absolvovali spoločne obed, odkiaľ sme sa presunuli na stanicu pozemnej lanovky na Hrebienok. Na Hrebienku nás privítalo krásne počasie, odkiaľ bolo vidieť široké okolie Popradu. Po turistickom chodníku sme sa vybrali na Rainerovu útulňu a pokračovali sme okolo studenovodských vodopádov k Bílikovej chate späť na Hrebienok. Naši hostia si nevedeli vynachváliť krásu našich Vysokých Tatier a ich mobilné telefóny a fotoaparáty sa plnili krásnymi zábermi našej prírody. Večer sa k nám na večeru pripojila delegácia IPA z Nowého Saczu pod vedením Artura Durczaka. 

Dňa 29.04.2023 naši hostia navštívili v dopoludňajších hodinách naše podtatranské  múzeum v centre Popradu, kde boli oboznámení s históriou nášho mesta a regiónu. Odtiaľ  sme sa presunuli na naše Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, kde na  zasadačke boli naši hostia privítaní zástupkyňou Obvodného oddelenia PZ v Poprade mjr.  Mgr. Jankou Kapolkovou a vedením našej Územnej úradovne Poprad. Po malom občerstvení  sme využili možnosť odfotiť sa pri najnovšom služobnom motorovom vozidle, ktoré bolo  pridelené na obvodné oddelenie PZ v Poprad a to už v najnovšej farebnej úprave.

Po spoločnom fotografovaní pred budovou OR PZ Poprad prehliadka historického  centra Popradu pokračovala návštevou renesančnej zvonice na Námestí svätého Egídia  a následne prehliadka kostola svätého Egídia aj s výstupom na kostolnú vežu, odkiaľ bol  krásny výhľad na centrum Popradu. Touto prehliadkou skončil náš dopoludňajší program. 

V popoludňajších hodinách sme privítali v Poprade delegáciu IPA z Nowého Targu  pod vedením ich vedúceho Luciana Žolteka , delegáciu IPA zo Zakopaného pod vedením ich  vedúceho Edwarda Kwaka a delegáciu z Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA pod  vedením 2. viceprezidenta Petra Dulína. 

Večer dňa 29.04.2023 o 18,00 hod. vedúci Územnej úradovne Poprad Slovenskej  sekcie IPA Mgr. Peter Suchý spoločne so sekretárom úradovne Ing. Ondrejom Suchým  a pokladníčkou úradovne Mgr. Andreou Čubanovou privítali účastníkov gala večera pri  príležitosti 20. výročia založenia našej Územnej úradovne Poprad. 

Po odznení hymny svetovej sekcie IPA vedenie Územnej úradovne Poprad odovzdalo  ďakovné listy našim zakladajúcim členom.  

Na návrhy vedenia našej úradovne odovzdal 2. viceprezident Slovenskej sekcie IPA  Peter Dulín  

medailu Slovenskej sekcie IPA III. stupňa:  

  1. Wojciech Fraňczak IPA Nowy Targ 
  2. Adam Kondej Garwolin Poľská republika 

za významnú medzinárodnú spoluprácu a významnú pomoc pri rozvoji Územnej  úradovne Poprad a Slovenskej sekcie IPA. 

medailu Slovenskej sekcie IPA III. stupňa:  

  1. Jozef Spirčák číslo preukazu SK-10343-130968 

Za vzornú reprezentáciu na medzinárodných pretekoch v alpskom lyžovaní, ktoré  organizovala IPA Zakopané na návrh Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA. 

medailu Slovenskej sekcie IPA II. stupňa:  

  1. Mgr. Peter Suchý číslo preukazu SK-00147-061062 
  2. Mgr. Andrea Čubanová číslo preukazu SK-00109-170271 
  3. Jan Zbigniew Szymaňski asistent sekretára IPA Zakopané Poľská republika. 

za mimoriadne zásluhy pri rozvoji Slovenskej sekcie IPA a významnú  medzinárodnú spoluprácu na úseku IPA.  

Mgr. Peter Suchý je zakladajúcim členom Územnej úradovne Poprad Slovenskej  sekcie IPA. Z tejto úradovne následne založil Územnú úradovňu v Spišskej Novej Vsi  a Územnú úradovňu v Starej Ľubovni. Sedemnásť rokov je vedúcim Územnej úradovne  Poprad, bol členom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA ako viceprezident aj ako  prezident Slovenskej sekcie IPA.

Mgr. Andrea Čubanová je zakladajúcim členom Územnej úradovne Poprad  Slovenskej sekcie IPA. Dvadsať rokov je pokladníčkou našej Územnej úradovne Poprad  Slovenskej sekcie IPA. 

Jan Zbigniew Szymaňski dlhé roky pôsobí vo vedení IPA Zakopané. Zaslúžil sa o to, že spolupráca medzi príslušníkmi policajného zboru Poprad a príslušníkmi polície zo  Zakopaného sa začala už pred viac ako tridsiatimi rokmi, kedy sme ani netušili, že nejaká IPA  existuje. Naša spolupráca začala na úseku odborového zväzu PZ a vďaka informáciám  získané od ako ho mi voláme Januša o existencii IPA sme sa začali o túto organizáciu  zaujímať a nakoniec sme i v Poprade založili našu Územnú úradovňu Poprad Slovenskej  sekcie IPA.  

Po slávnostnom zahájení našich osláv a slávnostnom odovzdaní ocenení našim  i zahraničným členom bola vyhlásená charitatívna zbierka pre našu chránenkyňu vnučku  bývalého policajta z Nowého Targu Asiu Podczerwiňsku.  

Členovia regionu IPA Nowy Sacz prispeli finančne čiastkou 100,-€, IPA Hranice 100,- €. Celkom bolo vyzbieraných 850,-€ a 400,-zlotých, ktoré budú odovzdané našej Asi. Touto  cestou všetkým srdečne ďakujem za ich podporu. 

Slávnostný večer pokračoval príjemnou atmosférou a veselou zábavou do skorých  ranných hodín. Ďakujeme touto cestou personálu hotela Mamut za výbornú večeru,  občerstvenie a celkovú obsluhu, ktorá bola na vysokej úrovni.  

Nasledujúce ráno 30.04.2023 po spoločných raňajkách sme sa rozlúčili so  zahraničnými hosťami a na spiatočnej ceste domov sme im zaželali šťastnú cestu a prianie do  skorého stretnutia na ďalších akciách IPA.  

Srdečne ďakujem naším členom Územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcii IPA  zahraničným hosťom IPA a delegátom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA za účasť na  našej oslave 20. výročia založenia našej územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcii IPA.  Svojou prítomnosťou ste prispeli k slávnostnej atmosfére samotných osláv. Ešte rez ďakujem. 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť na dole uvedených odkazoch. 

https://www.facebook.com/wytautas.vytautas/posts/pfbid02RRpsbVPr9ruJtz8QxVcW1 PEv39F2xfMF8RpKDf5zTVETP2e7PmKwtM4YjPqwoUTBl 

https://drive.google.com/drive/folders/1nV2YKtecmGMN89Fx3VaK2tYtJXCVi4Zj 

 Mgr. Peter Suchý v. r. 

 vedúci Územnej úradovne Poprad 

 Slovenskej sekcie IPA

25. ročník medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale IPA Košice 2022

Jubilejný 25. ročník medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale IPA Košice 2022, ktorý organizovala Územná úradovňa Košice Slovenskej sekcie IPA sa konal pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka za finančnej podpory Slovenskej sekcie IPA v dňoch 2. a 3. decembra 2022 v telocvični Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach za účasti 10 mužstiev. Zo zahraničných účastníkov sme privítali mužstvá z Maďarska (IPA Deberecen a IPA Gyöngyös), z Poľska (IPA Lublin a IPA Przeworsk) a z Rumunska IPA Bihor 3.Zo slovenských mužstiev sme privítali sponzorov podujatia (METRO Košice, GOBAKO Košice, TURKON Košice) a IPA ZVJS Košice a usporiadateľa IPA Košice.

Mužstvá boli rozdelené do dvoch 5-členných skupín, kde sa stretli systémom každý – s každým. Do štvrťfinálových súbojov potom postúpili štyri mužstvá z každej skupiny. Ko-systémom sa stretli 1. z prvej skupiny so štvrtým z 2. skupiny, druhý z 1. skupiny s tretím z 2. skupiny… atď.

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo organizátora IPA Košice, ktoré vo finálovom zápase po remíze 1:1 s mužstvom TURKON Košice lepšie zvládlo streľbu pokutových kopov. Na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo IPA Lublin (nováčika turnaja), ktoré vyhralo v boji o tretie miesto s obhajcom prvenstva mužstvom METRO Košice jednoznačne 6:0. Na 5. až 8. mieste sa umiestnili IPA Bihor 3, IPA Gyöngyös, IPA Przeworsk, IPA Debrecen (bez poradia) a na 9. až 10. mieste mužstvá GOBAKO Košice a ZVJS Košice (bez poradia).

Na slávnostnom vyhodnotení turnaja, ktoré sa konalo v Congress Hotel Centrum Košice boli ocenení všetci účastníci turnaja, ktorí si od organizátorov a sponzorov podujatia odniesli okrem tradičných pohárov a diplomov za umiestnene aj pamätné plakety s fotom svojho mužstva, pamätnú medailu vyrobenú pri príležitosti 25. výročia turnaja tričko s logom IPA a upomienkové predmety mesta Košice. O kultúrny program vyhodnotenia sa postarala skupina tanečníc ASC CHEERLEADERS.

Vedúci Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA Ing. Ján Kovalčik v závere oficiálnej časti poďakoval účastníkom za účasť, poprial im k blížiacim sa vianočným sviatkom veľa šťastia, pevné zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších a vyjadril presvedčenie, že sa v metropole Východného Slovenska v Košiciach stretneme o rok na 26. ročníku tradičného medzinárodného vianočného turnaja v sálovom futbale IPA Košice.

Seminár IPA – téma: cezhraničná spolupráca

Dňa 25. 11. 2022 sa pod záštitou Územnej úradovne Košice Slovenskej sekcie IPA a hraničného splnomocnenca a za finančnej pomoci Slovenskej sekcie IPA uskutočnil seminár k téme cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácie občanov tretích krajín. Seminára sa zúčastnili kolegovia z Maďarska z pohraničnej oblasti susediacej s Košickým krajom a funkcionári Košického kraja, ktorí riešia cezhraničnú trestnú činnosť.  Nakoľko značná časť zúčastnených sú aj členovia IPA, toto stretnutie prebehlo v priateľskom duchu.

Pozvanie na seminár prijali: bývalý starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly, novozvolený starosta obce Kechnec Ing. Tomáš Konkoly, vedúci územnej úradovne IPA Košice  Ing. Ján Kovalčik, ďalej Czinege László, policajný brigádny generál, župný riaditeľ Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Miskolczi István, policajný plukovník, zástupca župného riaditeľa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy pre kriminálnu políciu (bývalý riaditeľ v Miškovci), Szerencsi Árpád, policajný plukovník, zástupca župného riaditeľa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy pre poriadkovú políciu, Dr. Gál Károly, policajný podplukovník, vedúci operačného oddelenia Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Dr. Toldi-Tóth Gábor, policajný plukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva v Edelényi, Dr. Dsupin Róbert, policajný plukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva v Sátoraljaúlyheli, Dr. Téglás István, policajný plukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva v Sárospataku, Keresztesi János, policajný podplukovník, riaditeľ Policajného riaditeľstva  v Szerencsi, Dr. Bogyay Ferenc, policajný plukovník, riaditeľ Obvodného oddelenia v Sajószentpéteri (bývalý riaditeľ v Miškovci), podplukovník Mgr. Jozef Dutka,  riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, plukovník Mgr. Štefan Mulik, zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, plukovník Mgr. Ľubomír Kopčo, riaditeľ odboru Poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, podplukovník JUDr. Slavomír  Domik, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, plukovník Ing. Peter Hajdúk, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, major Mgr. René Demjan, riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, podplukovník. Ing. Jozef Matys, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, podplukovník Mgr. Marián Macko, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, plukovník JUDr. Ján Lastovecký, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie, major Mgr. Eugen Varga, riaditeľ Obvodného oddelenia v Turni nad Bodvou, plukovník Ing. Oto Molnár a riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie.

Na úvod stretnutia sa privítali  zúčastnení a zároveň boli predstavení navzájom všetci zúčastnení a to aj z dôvodu, že v priebehu roka došlo k personálnym zmenám na oboch stranách a k úspešnému boju s cezhraničnou trestnou činnosťou je potrebné aby sme sa aj navzájom poznali a vedeli riešiť veci operatívne. Po slávnostnom prípitku boli odprezentované prípady cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré boli objasnené za posledné obdobie, medzi ktorými boli odprezentované aj dva prípady úkladných vrážd z ktorých bol jeden prezentovaný aj na seminároch FBI  počas odbornej stáže bývalého župného veliteľa v Abovsko- Boršodsko-Zemplínskej župy v Amerike. Ďalej sa poukázalo na rastúci trend záchytu migrantov v pohraničnej časti katastrálneho územia obce Milhosť. Pri tejto príležitosti riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach udelil pamätné medaily Miskolczi Istvánovi, policajnému plukovníkovi, zástupcovi župného riaditeľa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy pre kriminálnu políciu ,   Dr. Gál Károlyovi, policajnému podplukovníkovi, vedúcemu operačného oddelenia Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy a Dr. Bogyay Ferencovi, policajnému plukovníkovi, riaditeľovi Obvodného oddelenia v Sajószentpéteri (bývalému okresnému riaditeľovi v Miškovci) za prínos pri odhaľovaní a objasňovaní cezhraničnej trestnej činnosti. Skúsenosti z cezhraničnej spolupráce sme si vymenili počas voľnej diskusie. Priateľské vzťahy sme zavŕšili bowlingovým medzištátnym súbojom .  Víťazi boli všetci, ktorí sa zúčastnili tohto seminára, ktorý sa niesol v duchu  hesla „ Servo per Amikeco“.

 

Spracoval:      Ing. Oto Molnár