Goral maratón 2023

Dňa 20.08.2023 Územná úradovňa IPA Čadca pomáhala nášmu členovi Ing.
Ladislavovi Sventekovi pri zabezpečení priebehu Goral maratónu 2023 na Trojmedzí
(Slovensko, Česko, Poľsko). Pri tejto príležitosti členovia Územnej úradovne IPA Čadca
(Petrák, Černek, Sojka a Jurčík) spolu s „pomocníkmi“ zabezpečovali varenie gulášu, varili
sme tri 50 l kotle, a občerstvenie pre účastníkov maratónu. Bolo nám dopriate nádherné
počasie, guláš si účastníci maratónu i návštevníci pochvaľovali, pivko v teplom počasí dobre
padlo, atmosféra bola vynikajúca.

Miroslav Jurčík
vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Výstup na Babiu horu

Babia hora 2023   

 

Členovia Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA spolu s prezidentom Slovenskej sekcie IPA Ing. Jánom Ignatákom, pokladníkom Mgr. Richardom Kadnárom, rodinnými príslušníkmi aj priateľmi IPA sa dňa 01.05.2023 zúčastnili jubilejného desiateho  ročníka výstupu na Babiu horu v počte 33 členov. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme výstup absolvovali z Poľskej strany, kde nás nemilo prekvapilo vyberanie poplatku za vstup na turistický chodník na Babiu horu. Malé sklamanie nám však vykompenzovalo krásne počasie a s tým spojené úchvatné výhľady. Na vrchole sme sa stretli s kolegami z Poľskej sekcie IPA, ktorých bolo približne rovnako ako nás, po družnej diskusii sme sa vrátili do chaty Slaná voda, kde sme si príjemne unavení a spálení od slnka vychutnali jelení guláš, samozrejme aj zaslúžené pivečko. Výstup i návrat sme všetci absolvovali bez úrazu s krásnymi zážitkami a už sa tešíme na nasledujúci, ktorý bude 01.05.2024. 

      

 Miroslav Jurčík 

vedúci

Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA

Správa z osláv 20. výročia založenia Územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcie IPA v dňoch 27. až 30. apríla 2023.

V dňoch 27. 04.2023 až 30.04.2023 naša Územná úradovňa Poprad Slovenskej sekcie  IPA zorganizovala pri príležitosti svojho 20. výročia založenia pre našich členov a pozvaných  hostí oslavy a gala večer, na ktorom sme spoločne oslávili naše výročie vzniku. 

Naši prví hostia pricestovali do Popradu v popoludňajších hodinách 27.04.2023 a boli  ubytovaní v hotelu Mamut v Poprade. Jednalo sa o delegácie z IPA Plock pod vedením  Adama Laszczewskiego, IPA Hranice pod vedením Bc. Josefa Lacinu, Garwolinu pod vedením Adama Kondeja, z Litvy pod vedením Ilka Cibulskasa a Lotišska Vitalijs Kalugins. Všetkých sme privítali v hotely Mamut a spoločne s nimi sme sa zúčastnili na privítacej večery. 

Nasledujúci deň t. j. 28.04.2023 po spoločných raňajkách sme sa spoločne presunuli na železničnú stanici Poprad – Tatry, odkiaľ sme sa tatranskou elektrickou železnicou dostali do Starého Smokovca a po prestupe do Tatranskej Lomnici. Tu sme navštívili múzeum Tatranského národného parku, kde sme taktiež zhliadli film o našich krásnych Vysokých Tatrách. V Starom Smokovci sme v rezorte Hrebienok v Slovenskej reštaurácii absolvovali spoločne obed, odkiaľ sme sa presunuli na stanicu pozemnej lanovky na Hrebienok. Na Hrebienku nás privítalo krásne počasie, odkiaľ bolo vidieť široké okolie Popradu. Po turistickom chodníku sme sa vybrali na Rainerovu útulňu a pokračovali sme okolo studenovodských vodopádov k Bílikovej chate späť na Hrebienok. Naši hostia si nevedeli vynachváliť krásu našich Vysokých Tatier a ich mobilné telefóny a fotoaparáty sa plnili krásnymi zábermi našej prírody. Večer sa k nám na večeru pripojila delegácia IPA z Nowého Saczu pod vedením Artura Durczaka. 

Dňa 29.04.2023 naši hostia navštívili v dopoludňajších hodinách naše podtatranské  múzeum v centre Popradu, kde boli oboznámení s históriou nášho mesta a regiónu. Odtiaľ  sme sa presunuli na naše Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, kde na  zasadačke boli naši hostia privítaní zástupkyňou Obvodného oddelenia PZ v Poprade mjr.  Mgr. Jankou Kapolkovou a vedením našej Územnej úradovne Poprad. Po malom občerstvení  sme využili možnosť odfotiť sa pri najnovšom služobnom motorovom vozidle, ktoré bolo  pridelené na obvodné oddelenie PZ v Poprad a to už v najnovšej farebnej úprave.

Po spoločnom fotografovaní pred budovou OR PZ Poprad prehliadka historického  centra Popradu pokračovala návštevou renesančnej zvonice na Námestí svätého Egídia  a následne prehliadka kostola svätého Egídia aj s výstupom na kostolnú vežu, odkiaľ bol  krásny výhľad na centrum Popradu. Touto prehliadkou skončil náš dopoludňajší program. 

V popoludňajších hodinách sme privítali v Poprade delegáciu IPA z Nowého Targu  pod vedením ich vedúceho Luciana Žolteka , delegáciu IPA zo Zakopaného pod vedením ich  vedúceho Edwarda Kwaka a delegáciu z Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA pod  vedením 2. viceprezidenta Petra Dulína. 

Večer dňa 29.04.2023 o 18,00 hod. vedúci Územnej úradovne Poprad Slovenskej  sekcie IPA Mgr. Peter Suchý spoločne so sekretárom úradovne Ing. Ondrejom Suchým  a pokladníčkou úradovne Mgr. Andreou Čubanovou privítali účastníkov gala večera pri  príležitosti 20. výročia založenia našej Územnej úradovne Poprad. 

Po odznení hymny svetovej sekcie IPA vedenie Územnej úradovne Poprad odovzdalo  ďakovné listy našim zakladajúcim členom.  

Na návrhy vedenia našej úradovne odovzdal 2. viceprezident Slovenskej sekcie IPA  Peter Dulín  

medailu Slovenskej sekcie IPA III. stupňa:  

  1. Wojciech Fraňczak IPA Nowy Targ 
  2. Adam Kondej Garwolin Poľská republika 

za významnú medzinárodnú spoluprácu a významnú pomoc pri rozvoji Územnej  úradovne Poprad a Slovenskej sekcie IPA. 

medailu Slovenskej sekcie IPA III. stupňa:  

  1. Jozef Spirčák číslo preukazu SK-10343-130968 

Za vzornú reprezentáciu na medzinárodných pretekoch v alpskom lyžovaní, ktoré  organizovala IPA Zakopané na návrh Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA. 

medailu Slovenskej sekcie IPA II. stupňa:  

  1. Mgr. Peter Suchý číslo preukazu SK-00147-061062 
  2. Mgr. Andrea Čubanová číslo preukazu SK-00109-170271 
  3. Jan Zbigniew Szymaňski asistent sekretára IPA Zakopané Poľská republika. 

za mimoriadne zásluhy pri rozvoji Slovenskej sekcie IPA a významnú  medzinárodnú spoluprácu na úseku IPA.  

Mgr. Peter Suchý je zakladajúcim členom Územnej úradovne Poprad Slovenskej  sekcie IPA. Z tejto úradovne následne založil Územnú úradovňu v Spišskej Novej Vsi  a Územnú úradovňu v Starej Ľubovni. Sedemnásť rokov je vedúcim Územnej úradovne  Poprad, bol členom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA ako viceprezident aj ako  prezident Slovenskej sekcie IPA.

Mgr. Andrea Čubanová je zakladajúcim členom Územnej úradovne Poprad  Slovenskej sekcie IPA. Dvadsať rokov je pokladníčkou našej Územnej úradovne Poprad  Slovenskej sekcie IPA. 

Jan Zbigniew Szymaňski dlhé roky pôsobí vo vedení IPA Zakopané. Zaslúžil sa o to, že spolupráca medzi príslušníkmi policajného zboru Poprad a príslušníkmi polície zo  Zakopaného sa začala už pred viac ako tridsiatimi rokmi, kedy sme ani netušili, že nejaká IPA  existuje. Naša spolupráca začala na úseku odborového zväzu PZ a vďaka informáciám  získané od ako ho mi voláme Januša o existencii IPA sme sa začali o túto organizáciu  zaujímať a nakoniec sme i v Poprade založili našu Územnú úradovňu Poprad Slovenskej  sekcie IPA.  

Po slávnostnom zahájení našich osláv a slávnostnom odovzdaní ocenení našim  i zahraničným členom bola vyhlásená charitatívna zbierka pre našu chránenkyňu vnučku  bývalého policajta z Nowého Targu Asiu Podczerwiňsku.  

Členovia regionu IPA Nowy Sacz prispeli finančne čiastkou 100,-€, IPA Hranice 100,- €. Celkom bolo vyzbieraných 850,-€ a 400,-zlotých, ktoré budú odovzdané našej Asi. Touto  cestou všetkým srdečne ďakujem za ich podporu. 

Slávnostný večer pokračoval príjemnou atmosférou a veselou zábavou do skorých  ranných hodín. Ďakujeme touto cestou personálu hotela Mamut za výbornú večeru,  občerstvenie a celkovú obsluhu, ktorá bola na vysokej úrovni.  

Nasledujúce ráno 30.04.2023 po spoločných raňajkách sme sa rozlúčili so  zahraničnými hosťami a na spiatočnej ceste domov sme im zaželali šťastnú cestu a prianie do  skorého stretnutia na ďalších akciách IPA.  

Srdečne ďakujem naším členom Územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcii IPA  zahraničným hosťom IPA a delegátom Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA za účasť na  našej oslave 20. výročia založenia našej územnej úradovne Poprad Slovenskej sekcii IPA.  Svojou prítomnosťou ste prispeli k slávnostnej atmosfére samotných osláv. Ešte rez ďakujem. 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť na dole uvedených odkazoch. 

https://www.facebook.com/wytautas.vytautas/posts/pfbid02RRpsbVPr9ruJtz8QxVcW1 PEv39F2xfMF8RpKDf5zTVETP2e7PmKwtM4YjPqwoUTBl 

https://drive.google.com/drive/folders/1nV2YKtecmGMN89Fx3VaK2tYtJXCVi4Zj 

 Mgr. Peter Suchý v. r. 

 vedúci Územnej úradovne Poprad 

 Slovenskej sekcie IPA