Pietna spomienka

Dňa 19.3.2022 uplynulo okrúhlych 20 rokov od tragickej udalosti, ku ktorej došlo na hranici medzi Slovenkou republikou a Ukrajinou. Pri výkone služobných povinnosti tragicky zahynuli plukovník JUDr. Paľo Ján in memoriam a čatár Mandičák Ján in memoriam.
Pietnej spomienky, ktorá sa konala na poslednom mieste ich odpočinku sa zúčastnili rodinný príslušníci, priatelia a zástupcovia Asociácie policajtov vo výslužbe MO Michalovce – plk. JUDr. Laškody Ján v.v., IPA Slovenská sekcia – viceprezident Dulin Peter, IPA územná úradovňa Sobrance – npor. Mitro Marián ako aj členovia klubu DESPATCH RIDERS LE MC Slovak republic. Zádušnú omšu v kostole Saleziánov v Michalovciach celebroval Mons. RÁBEK František rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Jednotlivým zúčastneným bola odovzdaná pánom biskupom medaila sv. Šebastiána III. stupňa za zásluhy o duchovnú službu katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.

Finančná pomoc

Dňa 24.03.2022 vedúci Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA odovzdal finančný
dar 500 € rodičom štvorročného Marka Slivku bytom Krásno nad Kysucou. Marko sa narodil
ako zdravé dieťa, po absolvovaní troch povinných detských očkovaní sa jeho stav zmenil, na
neurologickom vyšetrení mu bola zistená diagnóza: hypotónia, hypermobilita, dystonické
prejavy, sklon ku skolióze a podozrenie na spastickú tetraplegickú detskú mozgovú obrnu,
kavadruhypertonický sy akcentovaný na dkk. V dôsledku uvedených diagnóz Marko prestal
hovoriť, prestal chodiť, veľmi mu pomáhajú pravidelné cvičenia Vojtovou metódou a pobyty
v rehabilitačných zariadeniach.

Dňa 24.03.2022 vedúci Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA spolu s členom
Milanom Belešom v budove Okresného riaditeľstva PZ Čadca odovzdali finančný dar 500 €
rodičom štvorročnej Klárky Kotulovej bytom Raková, ktorá sa narodila s genetickou
chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1). Klárka je imobilná, nemôže
bežne prijímať potravu, potrebuje neustálu starostlivosť.