Finančná pomoc

Dňa 24.03.2022 vedúci Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA odovzdal finančný
dar 500 € rodičom štvorročného Marka Slivku bytom Krásno nad Kysucou. Marko sa narodil
ako zdravé dieťa, po absolvovaní troch povinných detských očkovaní sa jeho stav zmenil, na
neurologickom vyšetrení mu bola zistená diagnóza: hypotónia, hypermobilita, dystonické
prejavy, sklon ku skolióze a podozrenie na spastickú tetraplegickú detskú mozgovú obrnu,
kavadruhypertonický sy akcentovaný na dkk. V dôsledku uvedených diagnóz Marko prestal
hovoriť, prestal chodiť, veľmi mu pomáhajú pravidelné cvičenia Vojtovou metódou a pobyty
v rehabilitačných zariadeniach.

Dňa 24.03.2022 vedúci Územnej úradovne Čadca Slovenskej sekcie IPA spolu s členom
Milanom Belešom v budove Okresného riaditeľstva PZ Čadca odovzdali finančný dar 500 €
rodičom štvorročnej Klárky Kotulovej bytom Raková, ktorá sa narodila s genetickou
chorobou spinálna svalová atrofia najťažšieho typu (SMA 1). Klárka je imobilná, nemôže
bežne prijímať potravu, potrebuje neustálu starostlivosť.

Víkend milovníkov bieleho šialenstva 2020

Už po tretí krát organizovali členovia IPA regiónu Zakopané v dňoch od 6. do 8.
marca 2020 majstrovstvá v alpskom lyžovaní a snowboarde o pohár vedúceho IPA Zakopané.
Tento rok boli účastníci podujatia ubytovaní v rekreačnom stredisku Limba v Poronine, ktoré
sa nachádza len pár kilometrov od mesta Zakopané.
Dňa 6. marca 2020 prichádzajú účastníci podujatia z celého Poľska, ale aj zo
zahraničia. Podľa predpisov sa súťaže mohli zúčastniť členovia IPA, ich rodinný príslušníci,
príslušníci polície a príslušníci pohraničnej stráže. Aj tento rok sa prihlásili členovia
Slovenskej sekcie IPA z Popradu, Košíc a Bratislavy, z Maďarskej sekcie z regiónu Klaipeda
a z Litvy.
Prezentácia účastníkov a súťažiacich prebiehala pod vedením Jána Szymankého,
člena IPA Zakopané, na ktorej sa vydávali štartovacie čísla, pobytové balíčky a permanentky
na lyžiarske vleky. Celkove sa na podujatie prezentovalo takmer 250 účastníkov.
Dňa 7. marca 2020 sa v lyžiarskom stredisku Kotelnica Białczańska na trase FIS I.
začali tréningy a zoznamovanie sa so súťažnou traťou. Technickým organizátorom súťaže
bola profesionálna spoločnosť Tatra Ski Association, ktorá perfektne pripravila slalomovú
trasu s profesionálnou elektronickou časomierou a informačnou tabuľou.
Prvým súťažiacim bol Bartosz Mrozek viacnásobný medailista poľských majstrovstiev
a účastník európskeho a svetového pohára v alpskom lyžovaní zdravotne postihnutých
pretekárov, ktorý jazdí na špeciálne upravenom monoski zariadení, nakoľko je vozičkárom.
Musím povedať, že je hrdina, nakoľko popasovať sa so svojím osudom takým spôsobom a tak
vedieť dobre lyžovať je obdivuhodné.
Ďalej súťažili snoubordisti a nakoniec najväčšia skupina súťažiacich lyžiarov, medzi
ktorými bol aj prezident Poľskej sekcie IPA Piotr Wójcik. Po úspešnom skončení prvého kola
sa po upravení trate začalo druhé kolo súťaže v obrovskom slalome.

Medzitým v reštaurácii „Karczma Widokowa pod Tarasem“ na vrchole Kotelnice
Białczańska bola pre všetkých zúčastnených vytvorená špeciálna gastronomická VIP zóna,

kde ste sa mohli zohriať teplými nápojmi a ochutnať miestne špeciality a to bezplatne.
Celkové poradie pretekárov tvoril súčet dosiahnutých časov v prvom a druhom kole
obrovského slalomu. Po skončení súťaže bolo umožnené až do ukončenia prevádzky vlekov
i naďalej pokračovať v lyžovaní na permanentku, ktorú každý súťažiaci dostal pri prezentácii.
Večer sa v rekreačnom stredisku Limba začal tretí lyžiarsky ples so slávnostnou
večerou, pohostením a disko hudbou. Boli vyhlásené celkové výsledky zo športového
zápolenia a víťazom boli odovzdané diplomy a vecné ceny. Vyhlasovania víťazov sa zúčastnil
prezident Poľskej sekcie IPA Piotr Vójcik, riaditeľ okresného riaditeľstva polície
v Zakopanom inšpektor Piotr Dziekanowski, veliteľ pohraničnej stráže v Zakopanom plk.
Wieslaw Górski.
Výsledky ženy lyžovanie: 1. Maja Skrzypek- IPA Zakopané 2. Małgorzata Dawiec- IPA
NowySącz 3. Miszczak Małgorzata-IPA Kraków.
Výsledky muži lyžovanie:1. Damian Marek IPA Wadowice 2. Paweł Cudek IPA
Tarnów 3. Lesław Więcek-IPA Nowy Sącz.
Výsledky v snowboarde: 1. Magdalena Nycz – IPA Varšava 2. Michał Kieszek – IPA
Varšava 3. Kamil Markiewicz – IPA Lublin.
Po oficiálnej časti nastal čas zábavy, ktorá trvala v príjemnej atmosfére až do úsvitu.
Dňa 8. marca 2020 po výdatných raňajkách sa účastníci podujatia po srdečnom
rozlúčení vydali na spiatočnú cestu domov. Niektorí využili 50% zľavu na pobyt v aquaparku
Zakopané, ktoré im zabezpečil usporiadateľ podujatia.
Organizačný výbor v zložení Edward Kwak, Jan Szymański, Grzesiek Skrzypek, Jurek
Drabik, Jurek Domański, Robert Trychta, Roman Wieczorek, Darek Kostańczuk a Maciek
Kwak – ďakujú všetkým súťažiacim za účasť, za športové zápolenie v duchu „fair play“. Už
teraz sa tešia na IV. ročník, na ktorý nás srdečne pozývajú.

Informácia o účasti na 62. Svetovom kongrese IPA v bulharskej Albene

V dňoch 19. až 24. septembra 2017 sa v bulharskom letovisku Albena konal 62. Svetový kongres IPA, na ktorom sa zúčastnilo 64 národných sekcií IPA. Slovenskú sekciu IPA som zastupoval ako delegát. Svetového kongresu sa ako pozorovateľky zúčastnili  pokladníčka Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA Mimi  Štefanko Miňo a jej asistentka Božena Čambáliková. Dňa 18. septembra 2017 som sa vlakom presunul do Bratislavy, odkiaľ sme všetci traja spoločne cestovali autom do Viedne. Letecky sme sa dopravili do bulharskej Varny, kde nás už čakali autobusy, ktoré nás previezli do miesta konania Svetového kongresu IPA. Po ubytovaní sme sa krátkou prechádzkou zoznámili s prostredím Albeny a večer nás čakala uvítacia večera s krátkym kultúrnym programom, na ktorom sme sa pozdravili s účastníkmi kongresu. Ráno po raňajkách sa konal otvárací ceremoniál Svetového kongresu IPA v priestoroch hotela Paradise Blue, ktorý sa stal po celú dobu kongresu našim novým domovom. Rokovanie Svetového kongresu IPA prebiehalo každý deň od 08.30 h do 18.30 h s dvoma polhodinovými prestávkami na kávu a hodinovou obedňajšou prestávkou. Večer sme trávili komunikáciou s priateľmi, delegátmi, pozorovateľmi a hosťami kongresu.

Samotný kongres začal prezentáciou správ jednotlivých členov vedenia IPA. Boli prezentované správy prezidenta, sekretára, asistenta sekretára, komisií /ERC, IPC, ISCC/, administratívneho centra, pokladníka a audítora za uplynulé obdobie. Tiež bola podaná správa IBZ Gimborn.Všetky správy boli predložené a tiež prijaté. 

V ďalšej časti bola predstavená pripravovaná kniha o IPA, kde boli jednotlivé národné sekcie požiadané o zaslanie prezentácie svojej krajiny do konca novembra 2017. 

Ďalej boli na kongrese odprezentované niektoré podujatia organizované národnými sekciami IPA. Schvaľovali sa navrhované podujatia, ktoré budú organizované v roku 2018. Jednou z hlavných akcií v roku 2018 budú  1. svetové hry IPA,  ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. až 17. mája 2018 sa v portugalskom Lisabone, na ktoré boli jednotlivé národné sekcie IPA pozvané. Súťažiť sa bude vo volejbale, basketbale futsale, streľbe a behu. Pozvánka a bližšie informácie o nich sú zverejnené na svetovej stránke IPA.

Tiež boli ocenení členovia jednotlivých komisií za odvedenú prácu za uplynulé obdobie. Boli ocenené web stránky jednotlivých národných sekcií a boli vyhodnotení účastníci rôznych súťaží vyhlásených IPA (krátke príbehy, foto a pod). Medzi ocenenými bol aj Peter Vígh, ktorému bolo udelené osvedčenie IEB za zásluhy o rozvoj IPA a vynikajúce služby v prospech IPA. 

Slovenská sekcia IPA v spolupráci Českou sekciou IPA sa ponúkla zorganizovať v roku 2020 spoločné stretnutie mládeže, ktoré by sa odohrávalo týždeň v Českej republike a týždeň na Slovensku. Tento návrh sa stretol s kladným ohlasom IEB, nakoľko doposiaľ sa nepodarilo zorganizovať stretnutie, na ktorom by participovali dve národné sekcie IPA.

Na záver v sobotu 24. septembra 2017 Bulharská sekcia IPA ako organizátor pripravila poznávací zájazd, počas ktorého boli účastníkom kongresu predstavené niektoré miestne pamiatky v okolí Nesebaru, večer sa potom konala gala večera, kde okrem bohatého kultúrneho programu a večere vedenie IEB jednotlivým členom slávnostne odovzdávalo ocenenia. Medzi ocenenými bola aj naša sekcia. Prebral som vyššie spomenuté ocenenie Petra Vígha a ocenenie našej národnej sekcie IPA, ktorá získala plaketu za            1. miesto na svete za úspešnú organizáciu športových podujatí v roku 2016.

Podľa zvyku odovzdávania vlajky IPA sekcii organizujúcej nasledujúci svetový kongres bola odovzdaná vlajka IPA sekcii Holandsko. Taktiež medzinárodný prezident IPA poďakoval organizátorovi IPA Bulharsko za vynaložené úsilie a odovzdal ďakovné listy činovníkom kongresu. Taktiež aj my sme odovzdali Bulharskej sekcii IPA pamätnú plaketu a ostatným účastníkom drobné upomienkové predmety.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v správe zo zasadnutia kongresu vydanej IAC.  

Spracoval: Ing. Ján Kovalčik – prezident Slovenskej sekcie IPA